Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Ważne wydarzenia w grupie „Księżniczki i Rycerze” we wrześniu:

01.09.21 – „Rozpoczęcie roku przedszkolnego”
15.09.21 – „Dzień Kropki”
17.09.21 – udział w Akcji „Sprzątanie Świata”
20.09.21 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
27.09.21 – „Dzień Pieczonego Ziemniaka”
30.09.21 – „Dzień Chłopaka”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Ja i moje przedszkole

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • umuzykalnianie dzieci
 • poznawanie narządów zmysłów
 • utrwalanie nazw części ciała
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych

Tydzień II: Moja grupa

 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren
 • umuzykalnianie dzieci
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie

Tydzień III: Moja droga do przedszkola

 • poznawanie i utrwalanie zasad ruchu drogowego
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi
 • rozwijanie mowy
 • korzystanie z tablicy interaktywnej podczas nauki zasad ruchu drogowego

Tydzień IV: Idzie jesień przez … las, park

 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • utrwalanie kolorów jesieni
 • rozwijanie wyobraźni
 • obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących

Tydzień V: Idzie jesień przez ogród i sad

 • rozwijanie mowy
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej
 • poznawanie cech kwadratu
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • doskonalenie umiejętności współpracy
Skip to content