Zaproszenie do Bajkowego Domku na zabranie z rodzicami

Dnia 12 lutego (środa), o godz. 17:00 w salach poszczególnych grup, odbędzie się zebranie z rodzicami podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą w I semestrze. Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek”

Skip to content