Elfy i Krasnale

Wejdź

Wróżki i Czarodzieje

Wejdź

Księżniczki i Rycerze

Wejdź
Balik karnawałowy
Balik karnawałowy

 Balik karnawałowy

24 stycznia (piątek)

Prosimy o przebranie dzieci (tematyka dowolna).

Założenia dydaktyczno-wychowawcze STYCZEŃ

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ

WAŻNE WYDARZENIA:

10.01.2020 – Filharmonia Pomysłów pt. „Spiżarnia dźwiękowa”

21.01.2020 – Dzień Babci i Dzień Dziadka – prosimy o odświętny strój dla dzieci

24.01.2020 – Filharmonia Pomysłów pt. „Baju-Bajudźwięki”

24.01.2020 – Balik karnawałowy – prosimy o przebranie dzieci (tematyka dowolna)

27.01-07.02.2020 – Ferie zimowe – PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR

 

Tak pracuje grupa „Księżniczek i Rycerzy” w listopadzie:

Tydzień I: Zima i zwierzęta

Tydzień II: Babcia i dziadek

Tydzień III: Baśnie, bajki, bajeczki

Ferie zimowe (27.01 – 07.02.2020) Projekt Bezpieczeństwo zimą

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia,
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech,
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie,
 • aktywne uczestniczenie w organizowaniu świąt rodzinnych na terenie przedszkola (dekorowanie sali, przygotowywanie zaproszeń, upominków, itp.).
 • wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała,
 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami,
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze STYCZEŃ

Realizowane tematy w styczniu:

Tydzień I: Mijają dni, miesiące, lata

Tydzień II: Zima i zwierzęta

Tydzień III: Babcia i dziadek

Ferie: Projekt Bezpieczeństwo

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • odpowiadanie na zadane pytania,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchem narządów artykulacyjnych,
 • opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą- według potrzeb,
 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku),
 • zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
 • dzielenie się swoimi przeżyciami,
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie,
 • poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112,
 • przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia w tłumie,
 • zgłaszanie się do nauczyciela w sytuacjach trudnych dla dziecka.

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze STYCZEŃ

Realizowane tematy w styczniu:

 1. Mijają dni, miesiące, lata
 2. Zimowy świat zwierząt
 3. Kocham Babcię, kocham Dziadka
 4. Ulubione zabawy i zabawki

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych
 • doskonalenie umiejętności liczenia podczas zabaw matematycznych
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…)
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego. Próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z dziadkami z okazji ich święta

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

10.01.20 – Filharmonia pomysłów „Spiżarnia dźwiękowa”

21.01.20 – Dzień Babci i Dziadka godz. 10.00

24.01.20 – Filharmonia Pomysłów „Baju-Bajudźwieki”

24.01.20 – Balik karnawałowy – prosimy o przebranie dzieci, tematyka ubioru karnawałowego jest dowolna

 

Podziękowania Akcja I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
Podziękowania Akcja I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

DRODZY RODZICE!!!
KOCHANE DZIECI!!!
CUDOWNI POMOCNICY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA!!!

Bardzo dziękujemy za aktywne włączenie się w akcję „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”. Dzięki Państwa hojności i pomocnym, czułym sercom udało się obdarować prezentami  dzieci z mosińskich rodzin. To dzięki Państwa wspaniałomyślności i zrozumieniu mogliśmy wywołać radosny uśmiech na twarzach dzieci.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Realizowane tematy w grudniu:

Tydzień I: Projekt: Książka

Tydzień II: Idzie zima… ze śniegiem

Tydzień III: Idą święta

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.),
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek,
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok,
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń,
 • wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi,
 • poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje),
 • ustalanie sposobu korzystania z książek.
Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  W GRUPIE KSIĘŻNICZKI I RYCERZE 

W  MIESIĄCU GRUDNIU 

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE

05.12.2019  Powitanie św. Mikołaja na Mosińskim Rynku

06.12.2019  Mikołaj w Przedszkolu    

12.12.2019  Wieczór Adwentowy  z udziałem rodziców w Przedszkolu

16.12.2019  Udział w  XVII Gminnym Przeglądzie Jasełek w Mosinie

18.12.2019  Wigilia oraz wizyta Gwiazdora w Przedszkolu

(prosimy o odświętną odzież dla dziecka)

20.12.2019  Koncert Filharmonii Pomysłów ,,Zakątek Dźwiękowierszy”

TAK PRACUJE GRUPA KSIĘŻNICZKI I RYCERZE  W GRUDNIU

Cele główne:

 • Poznanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem
 • Poszerzenie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego
 • Przygotowanie prostych wypieków
 • Zapoznanie z oznakami nowej pory roku
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • Dostrzeganie cykliczności dni tygodnia
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Poznawanie nazw sportów zimowych
 • Ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu
 • Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia
 • Zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom
 • Utrwalanie swojego adresu zamieszkania

Tydzień I: Jak wyglądał świat przed milionami lat   

Tydzień II: Idzie zima ze śniegiem

Tydzień III: Idą święta

Relacja z konkursu plastycznego „Dary jesieni”
Relacja z konkursu plastycznego „Dary jesieni”

Na przełomie października i listopada w Przedszkolu został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Dary jesieni”. Celem  konkursu było rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, wyrażanie przez dzieci otaczającego je świata w formie plastycznej i rozwijanie twórczej ekspresji i kreatywności.

Relacja z realizacji Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”
Relacja z realizacji Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”

W ostatnim tygodniu października najstarsza grupa przedszkolaków ,,Księżniczki i Rycerze” realizowała w ramach zajęć dydaktycznych program, który miał za zadanie uświadomić dzieciom jak ważne dla naszego zdrowia jest to czym oddychamy.

Zbiórka dla Fundacji Mam Marzenie
Zbiórka dla Fundacji Mam Marzenie

Zbliża się wielkimi krokami ,,Dzień Pluszowego Misia”. Z tej okazji Fundacja Mam Marzenie organizuje zbiórkę nowych pluszaków, artykułów plastycznych, gier edukacyjnych oraz książek dla dzieci w  poznańskich szpitalach. Nasza placówka również  dołączyła do tej zbiórki, której finał przyniesie uśmiech na twarzach chorych dzieci. Dlatego proszę Państwa o udział w akcji, która trwa od 6.11.2019 do 20.11.2019 r..Za zaangażowanie i  pomoc  serdecznie dziękuję  Aneta Brylewska