Księżniczki i Rycerze

Witamy na stronie Księżniczek i Rycerzy
Założenia dydaktyczno-wychowawcze kwicień

Ważne wydarzenia w grupie „Księżniczki i Rycerze” w kwietniu:

12.04.2022 – Wielkanocne śniadanie
12.04.2022 – Przedstawienie „Wielkanocne Alleluja”
21.04.2022 – Dzień Ziemi

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Wielkanoc – świąteczne przygotowania

 • poznawanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
 • przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu na konkretach
 • poznawanie różnego rodzaju pisanek
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • poznawanie budowy i właściwości jajka
 • zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek

Tydzień II: Wiosna na wsi

 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności stosowania różnego metrum podczas rytmizowania tekstu
 • poznawanie nowej techniki plastycznej
 • poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka
 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka
 • poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania
 • praca w 3-4 osobowych zespołach, doskonalenie współpracy w grupie

Tydzień III: Kubusiowi Przyjaciele Natury – dbamy o przyrodę

 • rozwijanie sprawności manualnych
 • zachęcanie do segregowania śmieci
 • zakładanie hodowli roślin według instrukcji rysunkowej
 • zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko
 • wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę
 • rozwijanie mowy
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

Tydzień IV: Polska – moja ojczyzna

 • poznawanie historii powstania Warszawy
 • utrwalenie symboli narodowych Polski
 • rozwijanie aktywności twórczej
 • poznawanie polskiej waluty, odróżnianie monet od banknotów
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • zapoznanie z wyglądem mapy Polski
 • doskonalenie współpracy w grupie 3-4 osobowe zespoły
Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Ważne wydarzenia w grupie „Księżniczki i Rycerze” w marcu:

07.03.2022 – Wielkanocna sesja fotograficzna
21.03.2022 – Pierwszy Dzień Wiosny
21-30.03.2022 – Konkurs plastyczny „Witaj Wiosenko”
24.03 – 08.04.2022 – Konkurs wokalno – recytatorski „Dziecięce talenty”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Czyste powietrze wokół nas – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

 • kształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • zwiększenie wiedzy dzieci na temat szkodliwości palenia papierosów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym

Tydzień II: Zwierzęta naszych pól i lasów

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie
 • przybliżanie wiadomości o życiu mrówek
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie umiejętności wokalnych

Tydzień III: Marcowa pogoda

 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia
 • poznawanie cech kuli
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie
 • zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania
 • obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia
 • utrwalanie nazw dni tygodnia
 • określanie znaczenia wody w życiu człowieka

Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie

 • poznawanie oznak wiosny
 • przeliczanie w zakresie 10
 • poznawanie nazw mieszkańców łąki
 • kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym
 • poznawanie budowy motyla
 • poznawanie przyczyn ochrony roślin
 • zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny

Tydzień V: Powroty ptaków

 • poznawanie nazw ptaków powracających na wiosnę do Polski
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 za pomocą liczmanów
 • utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi
 • budzenie zainteresowania przyrodą
 • zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu
Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Ważne wydarzenia w grupie „Księżniczki i Rycerze” w listopadzie:

05.11.2021 – Dzień Postaci z Bajek
08.11.2021 – 17.11.2021 – Zbiórka dla Fundacji „Mam Marzenie” z okazji Dnia Pluszowego Misia
10.11.2021 – Udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”
10.11.2021 – Koncert online pt. „Święto Niepodległości”
15.11.2021 – Dzień zdrowego śniadania
22.11.2021 – Dzień Kredki
25.11.2021 – Dzień Pluszowego Misia
30.11.2021 – Andrzejki

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Mój dom

 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • utrwalenie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • poznawanie zwyczajów zwierząt domowych: kotów i psów
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • wyróżnianie głoski „t” na początku wyrazów
 • promowanie czytelnictwa
 • czerpanie radości ze wspólnej zabawy z rówieśnikami

Tydzień II: Moja ojczyzna

 • kształtowanie polskiej tożsamości
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • przypomnienie symboli narodowych: flaga, godło, hymn
 • zapoznanie z mapą Polski
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • poznanie Legendy o Warsie i Sawie
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu

Tydzień III: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 • rozwijanie mowy
 • promowanie zdrowego jedzenia oraz dobrych nawyków żywieniowych,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • zachęcanie do dbania o czystość
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie skupiania uwagi podczas słuchania opowiadań
 • uwrażliwienie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu
 • zapoznanie z zawodem lekarza
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby

Tydzień IV: Moje prawa i obowiązki

 • utrwalenie nazw rodzajów kredek
 • rozwijanie wyobraźni
 • ćwiczenie sprawności motorycznej dłoni
 • poznawanie cech trójkąta
 • uświadamianie dzieciom ich praw i obowiązków
 • wyróżnianie głoski „d” na początku wyrazów
 • zachęcenie do wypowiadania się na określony temat
 • zapoznanie z historią powstania pluszowego misia
 • kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek
 • rozwijanie umiejętności manualnych – malowanie misiów z gipsu
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik

Ważne wydarzenia w grupie „Księżniczki i Rycerze” w październiku:

04.10.21 – „Dzień Uśmiechu”
11.10.21 – „Dzień Dziewczynek”
13.10.21 – „Pasowanie na Starszaka”
20.20.21 – „Mali Mosiniacy”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Jesień w lesie, co ciekawego zwierzętom przyniesie?”

 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • poznawanie zapasów wiewiórki
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • odczuwanie i wytwarzanie dźwięków
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów

Tydzień II: Zapomniane zawody

 • zapoznanie z zapomnianymi zawodami: dekarz, pszczelarz, fotograf, kowal, zegarmistrz
 • doskonalenie mowy poprzez swobodne wypowiedzi
 • rozwijanie umiejętności liczenia, stosowanie liczebników porządkowych
 • doskonalenie sprawności manualnej – wykonanie pracy plastycznej
 • rozwijanie skupiania uwagi podczas słuchania opowiadań
 • wyróżnianie głoski „a” na początku wyrazów
 • doskonalenie sprawności fizycznej poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych

Tydzień III: Co z czego otrzymujemy?

 • rozwijanie zwinności i szybkości
 • rozwijanie pamięci muzycznej
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera
 • poznawanie pochodzenia wełny
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poznawanie wyrobów z wełny
 • rozwijanie mowy
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru

Tydzień IV: Idzie jesień z … deszczem

 • poznawanie pogody, która jest późną jesienią
 • poznawanie cech prostokąta
 • utrwalanie poznanych figur
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie
 • rozwijanie mowy, usprawnianie wymowy głoski „sz”
Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Ważne wydarzenia w grupie „Księżniczki i Rycerze” we wrześniu:

01.09.21 – „Rozpoczęcie roku przedszkolnego”
15.09.21 – „Dzień Kropki”
17.09.21 – udział w Akcji „Sprzątanie Świata”
20.09.21 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
27.09.21 – „Dzień Pieczonego Ziemniaka”
30.09.21 – „Dzień Chłopaka”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Ja i moje przedszkole

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • umuzykalnianie dzieci
 • poznawanie narządów zmysłów
 • utrwalanie nazw części ciała
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych

Tydzień II: Moja grupa

 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren
 • umuzykalnianie dzieci
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie

Tydzień III: Moja droga do przedszkola

 • poznawanie i utrwalanie zasad ruchu drogowego
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi
 • rozwijanie mowy
 • korzystanie z tablicy interaktywnej podczas nauki zasad ruchu drogowego

Tydzień IV: Idzie jesień przez … las, park

 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • utrwalanie kolorów jesieni
 • rozwijanie wyobraźni
 • obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących

Tydzień V: Idzie jesień przez ogród i sad

 • rozwijanie mowy
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej
 • poznawanie cech kwadratu
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • doskonalenie umiejętności współpracy
Założenia dydaktyczno-wychowawcze kwiecień

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu kwietniu  w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

6.04.2021  Koncert online Szarpidruty Klub Małego Muzyka
19.04.-28.04.2021- Konkurs ekologiczny ,,Jak być Eko- czyli co mogę zrobić by dbać o ziemię”

Tydzień I: Edukacja zdalna- realizacja tematu Święta Wielkanocne
Tydzień II: Edukacja zdalna – realizacja tematu Powroty ptaków
Tydzień III: Edukacja zdalna – realizacja tematu Wiosna na wsi
Tydzień IV: Projekt Ekokulturalne przedszkole
Tydzień V: Polska to moja ojczyzna

Cele główne:

 • Poznanie zwyczajów wielkanocnych
 • Poznanie różnych pisanek
 • Zapoznanie z ciekawostkami na temat jajka
 • Budzenie zainteresowaniem eksperymentami
 • Poznanie nazw ptaków powracających wiosną
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Budzenie zainteresowań przyrodą
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Utrwalanie poznanej piosenki
 • Poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Poznanie produktów otrzymanych od zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Zakładanie uprawy cebuli
 • Rozwijanie mowy
 • Wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin, ptaków i zwierząt
 • Zachęcanie do dbania o swoje najbliższe środowisko
 • Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę
 • Rozwijanie umiejętności współpracy z kolegami i koleżankami, pracy grupowej
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Kształtowanie tożsamości narodowej
 • Poznanie historii powstania nazwy stolicy Polski
 • Zapoznanie z wyglądem mapy Polski
 • Zapoznanie z polską walutą (banknotami i monetami)
 • Utrwalenie symboli narodowych: godła, flagi, hymnu
 • Rozwijanie mowy
 • Kształtowanie umiejętności wokalnych
 • Zapoznanie z legendami z różnych części Polski
Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu marcu w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

22.03.2021 Powitanie Wiosny
24.03.2021 – Warsztaty krawieckie z p. Moniką – zapoznanie ze sposobem szycia Wielkanocnego zajączka

Tydzień I: Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas”
Tydzień II: Zwierzęta z dżungli i sawanny
Tydzień III: Zwierzęta naszych pól i lasów
Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie

Cele główne:

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na  dym tytoniowy
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w pomieszczeniach zadymionych lub gdy dorośli palą przy nich papierosy
 • Wykształcenie umiejętności poznawania różnych źródeł dymów
 • Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi
 • Utrwalenie wyglądu lwa
 • Zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym- żyrafą
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć
 • Rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów (nożyczek, pędzli itd.)
 • Poznanie zachowania się wybranych zwierząt
 • Określanie tempa poruszania się zwierząt
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć
 • Poznanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie
 • Poznanie właściwości fizycznych powietrza
 • Zapoznanie z pojęciem gaz
 • Przybliżanie wiadomości o życiu mrówek
 • Poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny
 • Poznawanie oznak wiosny
 • Rozwijanie mowy
 • Poznawanie nazw mieszkańców łąki
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych występujących w miesiącu marcu
 • Poznawanie przyczyn ochrony roślin
 • Branie udziału w zabawach badawczych
 • Określa znaczenie wody w życiu człowieka
 • Poznawanie procesu szycia wielkanocnego zajączka z materiału
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu lutym  w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

4.02.2021-  Balik Karnawałowy
16.02.2021 – Warsztaty kulinarne z p. Kasią- wykonanie ,,Owocowego deseru pełnego witamin”
16.02.2021 –  Koncert online ,,Pani Zima i Skrzypeczki”

Tydzień I: Muzyka wokół nas
Tydzień II: Projekt ,,Czyściochowe Przedszkole- kontynuacja”
Tydzień III: Poznajemy zawody
Tydzień IV: Nie jesteśmy sami w kosmosie

Cele główne:

 • Rozwijanie mowy
 • Dostrzeganie piękna muzyki
 • Zapoznanie nazw wybranych instrumentów muzycznych
 • Rozwijanie umiejętności liczenia dodawania i odejmowania
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Doskonalenie czynności manualnych
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych
 • Zapoznanie z zasadami zachowania w toalecie
 • Kształtowanie nawyków dbania o higienę w toalecie
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Aktywne uczestniczenie w obchodach ,,Dnia Bezpiecznego Internetu”
 • Kształtowanie umiejętności dbania o czyste ręce
 • Zapoznanie z zasadami zachowania w łazience
 • Zapoznanie z zasadami mycia włosów i ciała
 • Rozwijanie preorientacji zawodowej
 • Poznanie różnego rodzaju zawodów (lekarza, krawcowej, listonosza, strażaka, kucharki)
 • Rozwijanie umiejętności formułowania pytań
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
 • Utrwalenie znajomości numerów alarmowych
 • Rozwijanie umiejętności manualnych
 • Rozwijanie mowy
 • Zapoznanie z nazwami planet układu słonecznego
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Doskonalenie czynności manualnych
 • Rozwijanie poczucia rytmu
Założenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu styczniu

w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

04.01-15.01.2021-  Ferie zimowe

28.01.2021- Dzień Babci i Dziadka- nagranie przygotowanego programu artystycznego

Tydzień I: Ferie zimowe-  „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. I

Tydzień II: Ferie zimowe –  „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. II

Tydzień III: Babcia i Dziadek

Tydzień IV: Baśnie, bajki i bajeczki

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności rozkodowywania informacji
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie
 • Rozwijanie mowy oraz pamięci
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom
 • Wzbudzanie zainteresowania dzieci muzyką poważna  uwzględniając metodę Carla Orffa
 • Rozwijanie mowy
 • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania
 • Utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych
 • Doskonalenie czynności manualnych
 • Rozwijanie poczucia rytmu
Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu grudniu w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

04.12.2020  Mikołaj w grupie
18.12.2020  Wigilia i Gwiazdor w przedszkolu

Tydzień I: Jak wyglądał świat przed milionami lat
Tydzień II: Idzie zima ze śniegiem
Tydzień III:  Zima i zwierzęta
Tydzień IV:  Idą święta

Cele główne:

 • poznanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów
 • poszerzenie wiadomości na temat zwyczajów i obrzędów andrzejkowych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • poszerzanie wiadomości o produktach z chemicznej obróbki węgla kamiennego
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • poszerzanie wiadomości na temat zawodu górnika
 • zapoznanie z pierwszymi oznakami nowej pory roku ,,Zimy”
 • poznanie nazw sportów zimowych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i porządkowych
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poznanie nazw ptaków zimujących w Polsce
 • utrwalenie nazw zwierząt leśnych
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • utrwalenie charakterystycznych cech figur geometrycznych
 • poszerzenie wiadomości na temat tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • utrwalanie swojego adresu zamieszkania
 • składanie formy przestrzennej według instrukcji
Skip to content