Spokojna i bezpieczna okolica Dogodne dla rodziców godziny pracy przedszkola i wykwalifikowany zespół pracowników Bezpieczny, atrakcyjny plac zabaw Aktywność na świeżym powietrzu jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju dziecka Konkursy i warsztaty dla dzieci Przygotowujemy dzieci do prezentowania swoich osiągnięć poza przedszkolem Kolorowe, przestronne sale Duży wybór zabawek i pomocy dydaktycznych, częsty kontakt dzieci z kulturą i sztuką Przedszkole przyjazne dzieciom Indywidualne podejście do każdego dziecka oraz ciepła atmosfera sprzyjającą rozwojowi
Konkurs plastyczny „Pani Jesień”

Serdecznie zapraszamy naszych przedszkolaków wraz z rodzinami do udziału w konkursie plastycznym o tematyce jesiennej „Pani Jesień”.
Więcej informacji pod poniższym linkiem
konkurs Pani Jesień

Akcja Sprzątanie Świata – relacja

Dnia 17 września wszystkie dzieci wzięły udział w Akcji Sprzątania Świata. Zanim przedszkolaki przystąpiły do sprzątania, została przeprowadzona rozmowa na temat dbania o środowisko naturalne. Szczególną uwagę panie zwróciły na segregowanie odpadów i recykling. Zostały przypomniane kolory pojemników i ich przeznaczenie. Wszystkie dzieci otrzymały jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci. Dzieci z grypy Średniaków i Starszaków wyruszyły na wielkie porządkowanie pobliskiego Parku Ptasiego, natomiast Maluszki porządkowały ogród przedszkolny. Przedszkolaki bardzo zaangażowały się w tę akcję i starały się jak najlepiej wykonać powierzone im zadanie, bo przecież czystość wokół nas to bardzo ważna sprawa. Akcja miała na celu rozwijać w dzieciach potrzebę dbania o środowisko naturalne. Wierzymy, że prowadzane przez nas działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwianie dzieci, i że w przyszłości będą prawdziwymi miłośnikami przyrody.

Dzień Przedszkolaka
Dzień Przedszkolaka
Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Tak pracuje grupa „Wróżek i Czarodziejów” we wrześniu

Ważne wydarzenia:

15.09.2021 – Dzień Kropki
17.09.2021 – udział w Akcji „Sprzątanie Świata”
20.09.2021 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
27.09.2021 – Dzień Pieczonego Ziemniaka
30.09.2021 – Dzień Chłopaka

Tydzień I: To jestem ja
Tydzień II: Moja grupa
Tydzień III: Moja droga do przedszkola
Tydzień IV: Idzie jesień…przez las, park
Tydzień V: Idzie jesień… przez ogród i sad

Cele główne:

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • wdrażanie do współdziałania w grupie
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy,
 • poznawanie techniki plastycznej – pointylizm
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy
 • poznawanie imion dzieci z grupy
 • rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków
 • nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów
 • porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność; kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni
 • zapoznanie się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej
 • przypomnienie numerów alarmowych 997, 998, 999 i 112
 • rozpoznawanie wybranych znaków drogowych
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie,
 • rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki,
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało,
 • utrwalanie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw,
 • dostrzeganie rytmu i kontynuowanie go
Zaproszenie do Bajkowego Domku na zabranie informacyjno-organizacyjne
Zaproszenie do Bajkowego Domku na zabranie informacyjno-organizacyjne

Zapraszamy na zebranie informacyjno-organizacyjne w dniu 3 września 2021r. dotyczące nowego roku szkolnego:

 • Maluchy godzina 17:30
 • Średniaki godzina 18:00
 • Starszaki godzina 17:00

Prosimy o przybycie 1 rodzica (obowiązkowa maseczka).

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek”

Zaproszenie na dni adaptacyjne
Zaproszenie na dni adaptacyjne

Pod poniższym załącznikiem informacja o dniach adaptacyjnych. Serdecznie zapraszamy

Zaproszenie na dni adaptacyjne

Zaproszenie do Bajkowego Domku na zabranie informacyjne
Zaproszenie do Bajkowego Domku na zabranie informacyjne

Szanowni Rodzice

W dniu 28.06.2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w Przedszkolu nr 4 „Bajkowy Domek” odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców, których dzieci zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolnym 2021/2022 (od września). Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne

Dyżur wakacyjny
Harmonogram dyżuru wakacyjnego w poszczególnych placówkach gminnych. Zapisy prosimy dokonywać do 11 czerwca poprzez wiadomość elektroniczną lub bezpośrednio u wychowawcy (kartka z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwa przedszkola z wypisanymi terminami dyżurów).
1-21.07. – Przedszkole nr 2 i Przedszkole w Wiórku
15.07.-4.08. – Przedszkole nr 3
29.07.-18.08. – Przedszkole nr 4
12.08.-31.08. – Przedszkole w Krośnie
16.08.-31.08. – Przedszkole w Pecnej
Założenia dydaktyczno-wychowawcze maj

Ważne wydarzenia w grupie „Wróżki i Czarodzieje” w maju:

25.05.21 – Występ z okazji Dnia Mamy i Taty – nagranie video

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Moja miejscowość – Mosina

– określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto)
– nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc
– utrwalenie adresu zamieszkania
– wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz myślenia logicznego
– doskonalenie umiejętności pracy w zespole
– rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej

Tydzień II: Majowa łąka

– poszerzanie wiedzy przyrodniczej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i programów edukacyjnych
– grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium
– rozwijanie sprawności ruchowej
– rozwijanie orientacji przestrzennej
– utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące
– rozwijanie mowy, usprawnianie narządów artykulacyjnych
– wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych

Tydzień III: W świecie zawodów

– poszerzenie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez różne osoby, wzbogacenie słownika czynnego
– rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie analizy i syntezy słownej
– rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
– kształtowanie postawy szacunku do pracy innych, wychowanie do wartości
– rozwijanie zdolności improwizacyjnych
– wdrażanie do reagowania na polecenia nauczyciela oraz przestrzeganie reguł dobrej zabawy
– stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii

Tydzień IV: Moi kochani rodzice

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania
– uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka
– rozwijanie pamięci odtwórczej
– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
– rozwijanie mowy oraz logicznego myślenia
– rozwijanie sprawności ruchowej
– zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

Założenia dydaktyczno-wychowawcze maj

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w maju

Ważne wydarzenia:

21.05.2021 – zajęcia edukacyjne z udziałem zwierząt domowych
27.05.2021 – Występ z okazji Dnia Mamy i Taty – nagranie video (prosimy o odświętny ubiór dla dziecka)

Tydzień I: Moja miejscowość, mój region
Tydzień II: Łąka w maju
Tydzień III: Bliżej pieska – projekt edukacyjny
Tydzień IV: Święto rodziców

Cele główne:

 • Zapoznanie z nazwą miejscowości i charakterystycznymi miejscami w Mosinie
 • Poznanie symboli miejscowości (flaga, herb)
 • Nauka adresu przedszkola
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące
 • Zapoznanie z roślinnością łąki
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie wiedzy przyrodniczej
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność
 • Poznanie gatunków zwierząt domowych
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta hodowane w domu
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami
 • Poznawanie zawodów rodziców
 • kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie
 • Utrwalanie umiejętności liczenia.
Skip to content