Opłaty za przedszkole

Stawka godzinowa
  1. Przedszkole zapewnia dzieciom do 5 lat bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie.
  2. Opłata za czas przekraczający w/w godziny wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
  3. Opłata ta podlega obniżeniu o 20% na drugie i kolejne dziecko z jednej rodziny na wniosek rodzica / opiekuna prawnego.
  4. Dzieciom 6-letnim spełniającym roczne przygotowanie przedszkolne przysługuje bezpłatny pobyt w godzinach pracy przedszkola zatwierdzony w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny przez organ prowadzący przedszkole tj. 6.00-17.00.
Stawka żywieniowa
  1. Wyżywienie w ilości 3 posiłków dziennie obejmuje : śniadanie, obiad, podwieczorek.
  2. Opłaty z tego tytułu wynoszą:
    – za 3 posiłki – 10,00 zł,
    – za 2 posiłki tj. śniadanie i obiad – 8,00 zł.
Płatność

Opłaty płatne są z góry do 15-go dnia każdego miesiąca.
Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego (GBS Mosina) :

ŻYWIENIE: 95 9048 0007 2001 0000 4633 0001

POBYT: 30 9048 0007 0000 4633 2000 0002

Termin płatności oznacza dzień wpływu należności.
Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

Skip to content