Rekrutacja

REKRUTACJA 2022/2023

Zapisy do przedszkoli

Rodzice ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, wypełniają wniosek w systemie rekrutacji elektronicznej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/default.aspx, który będzie aktywny od 10 marca od godz.8:00. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola zakończy się 28 marca o godz. 13:00.

Film dla rodziców – rekrutacja do przedszkola w 5 krokach: https://www.youtube.com/watch?v=4VvWy0E4dYU

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, rodzice drukują go wraz z załącznikami i podpisany składają w przedszkolu pierwszego wyboru. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do innego przedszkola/ szkoły. Dzieci, które w tym roku już są przedszkolakami i od września 2022 pozostają w tej samej placówce, nie biorą udziału w rekrutacji.

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli zostanie ogłoszona 1 kwietnia do godz. 13:00.

Do rekrutacji mogą przystąpić jedynie mieszkańcy Gminy Mosina. Przy składaniu wniosku rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 przedszkola do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. W rekrutacji biorą udział wszystkie przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (tzw. „Zerówki”).

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego albo oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 10.03.2022 r. do 28.03.2022 r. do godz. 13:00Od 20.04.2022 r. do 13.05.2022 r. do godz. 13:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm).

Do 30.03.2022 r.

Do 18.05.2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 01.04.2022 r. do godz. 13:00

Do 20.05.2022 r. do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 08.04.2022 r. do godz. 13:00

Do 27.05.2022 r. do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 08.04.2022 r. do godz. 13:00

Do 30.05.2022 r. do godz. 13:00


Skip to content