O Przedszkolu

O Przedszkolu

Przedszkole nr 4 zlokalizowane jest w spokojnej i bezpiecznej okolicy. Rodzice i dziadkowie przyprowadzają dzieci i wnuki jako kolejne pokolenie wychowanków. Dzieci mile spędzają czas nie tylko w przedszkolu z paniami na ciekawych zabawach, kosztując posiłki przygotowane w przedszkolnej kuchni ale też na placu zabaw, całymi rodzinami.

Nasze atuty:

  • piękny, duży ogród, w którym odbywają się codzienne zabawy, pikniki i imprezy integracyjne naszych wychowanków i ich rodzin,
  • cierpliwy i zawsze uśmiechnięty zespół pracowników podnoszący nieustannie swoje kwalifikacje,
  • dogodne dla rodziców godziny pracy,
  • wszystkie posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej,
  • kameralne, pełne ciepła i serdeczności miejsce,
  • uczestnictwo dzieci w konkursach, imprezach i warsztatach organizowanych przez różne instytucje i placówki kulturalne,
  • innowacyjne metody nauczania oraz indywidualizacja procesu nauczania i wychowania z uwzględnieniem poziomu rozwoju każdego dziecka,
  • częsty kontakt dzieci ze sztuką, muzyką i formami teatralnymi,
  • kolorowe sale, wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne
  • miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom.

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy pragną aby ich dziecko, mając zapewnione poczucie bezpieczeństwa, wkraczało w samodzielność, miło i twórczo spędzało czas.

W naszym Przedszkolu dzieci zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające im bezstresowy start w szkole. Wychowankom stwarzamy serdeczną, troskliwą opiekę, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz ciepłą sprzyjającą  rozwojowi  atmosferę.

Wszystkim podopiecznym dajemy możliwość poznania swojego rodzinnego miasta i jego najbliższych okolic, tak by mogli stać się świadomymi obywatelami, związanymi uczuciowo z Mosiną. Zapewniamy warunki, które pozwolą dzieciom poznać historię, kulturę, tradycję Mosiny i regionu.

Uwrażliwiamy naszych wychowanków na potrzeby drugiego człowieka i środowiska, w którym żyje. Zdobytą przez dzieci wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy do rozwijania ich zdolności i zainteresowań artystycznych.

Przygotowujemy dzieci do prezentowania swoich osiągnięć w środowisku pozaprzedszkolnym. Rozbudzamy u dzieci zainteresowania historią, kulturą  i sztuką.

Każdy rodzic otrzymuje z naszej strony rzetelną informację o swoim dziecku, a w razie potrzeby może liczyć na poradę specjalistyczną.

Skip to content