Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Przewodniczący
p. Marietta Ewleszyn

Skarbnik
p. Natalia Zydorczyk

Sekretarz
p. Agnieszka Górna

Do pobrania
Dokument zapisany jest w formacie PDF – do jego prawidłowego odczytu polecamy darmowy program Adobe Reader w najnowszej wersji dostępnej pod adresem https://get.adobe.com/reader/
Skip to content