Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Przewodniczący
p. Agnieszka Górna

Skarbnik
p. Paweł Baraniak

Sekretarz
p. Małgorzata Suszka

Do pobrania
Dokument zapisany jest w formacie PDF – do jego prawidłowego odczytu polecamy darmowy program Adobe Reader w najnowszej wersji dostępnej pod adresem https://get.adobe.com/reader/
Skip to content