Wróżki i Czarodzieje

Witamy na stronie Wróżek i Czarodziejów
Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Tak pracuje grupa ,,Wróżek i Czarodziejów”  w marcu 

Ważne wydarzenia w grupie

07.03.2022 – Wielkanocna sesja fotograficzna
21.03.2022 – Pierwszy Dzień Wiosny, Światowy Dzień Zespołu Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki
21-30.03.2022 – Konkurs plastyczny ,,Witaj wiosenko”
24.03- 08.04.2022 – Konkurs wokalno- recytatorski ,,Dziecięce talenty”

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

Tydzień I: Zwierzęta z dżungli i sawanny
Tydzień II: Zwierzęta z naszych pól i lasów
Tydzień III: Marcowa pogoda
Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie
Tydzień V: Wiosenne powroty

Cele główne:

 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozpoznawanie i wyrażanie emocji,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
 • rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej,
 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych,
 • aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek
 • poznanie i kultywowanie zwyczajów oraz obrzędów ludowych (obrzęd topienia marzanny i chodzenia z gaikiem)
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,
 • kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu,
 • wzbogacenie wiedzy dotyczącej zwierząt i środowiska, w którym żyją,
 • zwrócenie uwagi na różnice w sposobie poruszania się zwierząt,
 • utrwalanie pojęć: długi, krótki,
 • rozwijanie orientacji w obrębie ciała,
 • przekazywanie wiedzy dotyczącej pogody,
 • zgodne współdziałanie z rówieśnikami,
 • rozwijanie koncentracji,
 • utrwalanie posiadanych wiadomości na temat pór roku,
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów,
 • utrwalanie wybranych kolorów,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów
 • zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia,
 • rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości dotykowej oraz sprawności manualnej,
 • wzbogacenie wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana,
 • zapoznanie z pierwszymi motylami spotykanymi wiosną,
Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Tak pracuje grupa ,,Wróżek i Czarodziejów” w lutym

09.02.2022-  Światowy Dzień Pizzy
11.02.2022– Spacer na Pocztę – w celu wysłania walentynki do rodziców  
14.02.2022 –Walentynki
28.02.2022 – Światowy Dzień Dinozaura
 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

Tydzień I: Baśnie, bajki, bajeczki
Tydzień II:  W świecie zawodów
Tydzień III:  Muzyka wokół nas
Tydzień IV: Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • poznawanie literatury dziecięcej
 • poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
 • układanie obrazków według kolejności zdarzeń,
 • wyrabianie empatii,
 • zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym.
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznanie zawodu pisarz/bajkopisarz
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie pamięci
 • zapoznanie się z zawodami
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie czynności manualnych
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • kształtowanie umiejętności wykonania instrumentu i grania na nim
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie wypowiedzi słownych
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
 • rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie zdolności szybkiej reakcji na ustalone hasła,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,
 • poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem
 • tworzenie okazji do czerpania radości podczas obchodów  ,,Dnia dinozaura”
 • wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie,
 • budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi.
Założenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń

Tak pracuje grupa ,,Wróżek i Czarodziejów” w styczniu

Ważne wydarzenia w grupie

10.01.2022 – Balik karnawałowy
18.01. – 28.01.22 – Zbiórka charytatywna w ramach 30 finału WOŚP pod hasłem „Przejrzyj na oczy”
17.01. – 4.02.22 – Akcja dla zwierząt z Przytuliska Przyborówko/Rusiec

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

Tydzień I: PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR
Tydzień II: Mijają dni, miesiące, lata…
Tydzień III: Babcia i Dziadek
Tydzień IV: Projekt „Bezpieczne ferie”

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
 • dostrzeganie upływu czasu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • kontynuowanie rytmów,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
 • tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,
 • opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania N.,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem
Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Tak pracuje grupa ,,Wróżek i Czarodziejów” w grudniu

Ważne wydarzenia w grupie

6.12.2021 – Zabawy z Mikołajem on-line
21.12.2021 – Wigilia Przedszkolna, Wizyta Gwiazdora
21.12.2021 – koncert on-line „Magiczne Święta”

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

Tydzień I: Moje zdrowie i bezpieczeństwo c.d
Tydzień II: Ptaki zimą
Tydzień III: Idą święta
Tydzień IV: Idzie zima ze śniegiem

 • kształtowanie odpowiednich nawyków zapobiegania chorobom wycieranie nosa, zasłanianie ust podczas kaszlu i kichania itp.),
 • rozumienie roli lekarza w dbaniu o zdrowie,
 • dostrzeganie związku pomiędzy chorobą a leczeniem, akceptowanie konieczności leczenia,
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z: kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych), samodzielne spożywanie lekarstw,
 • zapoznanie ze zwyczajem wróżb andrzejkowych
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników porządkowych
 • zapoznanie z tradycją obchodzenia mikołajek na podstawie Legendy o św. Mikołaju
 • uwrażliwianie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą)
 • poznawanie wyglądu wybranych ptaków zimujących w Polsce
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
 • łączenie śpiewu z elementem ruchu
 • rozwijanie sprawności manualnej
Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Tak pracuje grupa ,,Wróżek i Czarodziejów” w listopadzie   

Ważne wydarzenia w grupie

05.11.2021- Dzień Postaci z Bajek
08-17.11.2021 -Zbiórka dla Fundacji Mam Marzenie z okazji Dnia Pluszowego Misia
10.11.2021– Udział w wydarzeniu ,,Szkoła do hymnu”
10.11.2021– Oglądanie koncertu online pt. ,,Dzień Niepodległości”
15.11.2021– Dzień zdrowego śniadania
22.11.2021 –Dzień Kredki
25.11.2021– Dzień Pluszowego Misia
30.11.2021– Andrzejki

Tydzień I: Mój dom
Tydzień II: Polska moja ojczyzna
Tydzień III: Moje prawa i obowiązki
Tydzień IV: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Założenia dydaktyczno- wychowawcze

 • zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,
 • uwrażliwianie na zmianę dynamiki
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi
 • rozwijanie intuicji geometrycznej
 • odróżnianie rzeczywistości od fikcji ( opowieści realnych i bajkowych, baśniowych)
 • rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami oraz baśniami
 • kształtowanie polskiej tożsamości
 • utrwalenie symboli narodowych: flaga, godło, hymn
 • utrwalenie nazwy miejscowości
 • podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • podawanie swojego imienia i nazwiska
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków
 • przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w grupie przedszkolnej) zasad społecznych
 • rozwijanie empatii
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie wypowiedzi słownych
 • maszerowanie w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela
Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik

Tak pracuje grupa ,,Wróżek i Czarodziejów” w październiku

Ważne wydarzenia w grupie

01.10.2021 – Międzynarodowy Dzień Muzyki
04.10.2021 – Dzień Uśmiechu
11.10.2021 – Międzynarodowy Dzień Dziewczynki
13.10.2021 – Pasowanie na Średniaka
Od 11-25.10.2021 – Konkurs plastyczny „Pani Jesień”

Tydzień I: Idzie jesień …. Do zwierząt
Tydzień II:  Idzie jesień….z deszczem
Tydzień III:  Co z czego otrzymujemy
Tydzień IV: Moja rodzina

Założenia dydaktyczno- wychowawcze

 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy
 • poszerzenie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych
 • poznawanie miejsc, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą zima,
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,
 • utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu
 • poznanie roli wody w życiu człowieka
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie, lub liczenie
 • wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran-wełna, kura-jaja, itp.)
 • zapoznanie dzieci z sposobem pieczenia chleba
 • zapoznanie z zawodem piekarza, kucharza i pszczelarza
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanej przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii
 • łączenie śpiewu z elementem ruchu,
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny
Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Tak pracuje grupa „Wróżek i Czarodziejów” we wrześniu

Ważne wydarzenia:

15.09.2021 – Dzień Kropki
17.09.2021 – udział w Akcji „Sprzątanie Świata”
20.09.2021 – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
27.09.2021 – Dzień Pieczonego Ziemniaka
30.09.2021 – Dzień Chłopaka

Tydzień I: To jestem ja
Tydzień II: Moja grupa
Tydzień III: Moja droga do przedszkola
Tydzień IV: Idzie jesień…przez las, park
Tydzień V: Idzie jesień… przez ogród i sad

Cele główne:

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • wdrażanie do współdziałania w grupie
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy,
 • poznawanie techniki plastycznej – pointylizm
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy
 • poznawanie imion dzieci z grupy
 • rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków
 • nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów
 • porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność; kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni
 • zapoznanie się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 • poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej
 • przypomnienie numerów alarmowych 997, 998, 999 i 112
 • rozpoznawanie wybranych znaków drogowych
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie,
 • rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki,
 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało,
 • utrwalanie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw,
 • dostrzeganie rytmu i kontynuowanie go
Założenia dydaktyczno-wychowawcze maj

Ważne wydarzenia w grupie „Wróżki i Czarodzieje” w maju:

25.05.21 – Występ z okazji Dnia Mamy i Taty – nagranie video

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Moja miejscowość – Mosina

– określanie miejsca zamieszkania (wieś, miasto)
– nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc
– utrwalenie adresu zamieszkania
– wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz myślenia logicznego
– doskonalenie umiejętności pracy w zespole
– rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej

Tydzień II: Majowa łąka

– poszerzanie wiedzy przyrodniczej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i programów edukacyjnych
– grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium
– rozwijanie sprawności ruchowej
– rozwijanie orientacji przestrzennej
– utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące
– rozwijanie mowy, usprawnianie narządów artykulacyjnych
– wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych

Tydzień III: W świecie zawodów

– poszerzenie wiadomości na temat zawodów wykonywanych przez różne osoby, wzbogacenie słownika czynnego
– rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie analizy i syntezy słownej
– rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
– kształtowanie postawy szacunku do pracy innych, wychowanie do wartości
– rozwijanie zdolności improwizacyjnych
– wdrażanie do reagowania na polecenia nauczyciela oraz przestrzeganie reguł dobrej zabawy
– stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii

Tydzień IV: Moi kochani rodzice

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania
– uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka
– rozwijanie pamięci odtwórczej
– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
– rozwijanie mowy oraz logicznego myślenia
– rozwijanie sprawności ruchowej
– zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec
 1. Baśnie, bajki i bajeczki
 2. Zwierzęta dżungli i sawanny
 3. Marcowa pogoda
 4. Wiosenne przebudzenia
 • Poznawanie wybranych wartości (prawdomówność), rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji.
 • Rozpoznawanie baśni po ilustracji lub rekwizycie.
 • Rozwijanie logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności skupiania i utrzymywania uwagi na określonym zadaniu.
 • Dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach, układanie kompozycji z figur geometrycznych.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie prawidłowej postawy.
 • Zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów, pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej.
 • Zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania, zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych żyjących w dżungli lub na sawannie.
 • Poznanie nowej piosenki, rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni.
 • Utrwalanie znajomości określeń związanych z położeniem przedmiotu w przestrzeni.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, utrwalanie pojęć: długi, krótki.
 • Prognoza pogody – utrwalanie znaczenia różnych symboli pogody.
 • Rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni.
 • Utrwalanie posiadanych wiadomości na temat pór roku, rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.
 • Wiosenne prace w kąciku przyrody – wysiewanie wybranych roślin;
 • Wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów, utrwalanie wybranych kolorów.
Założenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń

Założenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy „Wróżki i Czarodzieje” na styczeń

I. (Ferie zimowe) „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. I
II. (Ferie zimowe) „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. II
III. Moje prawa i obowiązki
IV. Babcia i Dziadek

 • Rozwijanie umiejętności rozkodowywania informacji.
 • Poznanie praw dziecka.
 • Zwrócenie uwagi na obowiązki w przedszkolu i w domu.
 • Przypomnienie „magicznych słów” i ćwiczenia w ich stosowaniu.
 • Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka (śpiew piosenek, recytacja wierszy oraz taniec).
 • Przygotowywanie upominków dla babć i dziadków.
 • Ćwiczenia w nazywaniu pór roku i podawaniu ich cech charakterystycznych.
 • Wymieniania imion babć i dziadków.
 • Podejmowanie prób malowania portretu.
 • Ćwiczenia w przeliczaniu.
 • Wykonywanie zabaw buzi i języka.
Skip to content