Kategoria: Elfy i Krasnale

Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Realizowane tematy w marcu:

 1. W krainie higieny – czystość rąk
 2. Zmisiowany dzień matematyki – realizacja projektu
 3. Zamknięcie placówki – internetowe inspiracje do zabaw z dziećmi w domu
 4. Edukacja zdalna – realizacja projektu edukacyjnego „Domowe wyzwania Bazgrołków, czyli rodzinny projekt działań edukacyjnych”

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

– kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych
– zapoznanie z różnymi preparatami do mycia rąk
– utrwalenie kolejności etapów mycia rąk
– wykonanie eksperymentu „Mydło lubi kiedy woda jest gorąca”
– doskonalenie spostrzegawczości podczas zabawy „Detektyw Łapson na tropie”
– pogłębienie wiedzy na tematy ekologiczne „Dlaczego trzeba oszczędzać wodę?”
– doskonalenie umiejętności matematycznych podczas zabaw
– rozwijanie logicznego myślenia
– doskonalenie sprawności ruchowej
– „Wiem jak zachować się w teatrze” – nabywanie kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką
– kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i innymi dziećmi (rodzeństwo), zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

10.03.03 – Teatr cieni „Latarenka” przedstawienie pt.: „Wesoła chatynka”

 

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Realizowane tematy w lutym:

Tydzień I: Projekt Bezpieczeństwo (ferie   zimowe- grupy łączone)

Tydzień II: Baśnie, bajki, bajeczki

Tydzień III: Muzyka wokół nas

Tydzień IV: Nie jesteśmy sami w kosmosie

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
 • układanie kompozycji z figur geometrycznych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
 • zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów,
 • pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych,
 • rozwijanie spostrzegawczości: wzrokowej i słuchowej,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników głównych w zakresie 4; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • zaznajomienie ze środkami transportu,

 

 

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze STYCZEŃ

Realizowane tematy w styczniu:

 1. Mijają dni, miesiące, lata
 2. Zimowy świat zwierząt
 3. Kocham Babcię, kocham Dziadka
 4. Ulubione zabawy i zabawki

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych
 • doskonalenie umiejętności liczenia podczas zabaw matematycznych
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…)
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego. Próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z dziadkami z okazji ich święta

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

10.01.20 – Filharmonia pomysłów „Spiżarnia dźwiękowa”

21.01.20 – Dzień Babci i Dziadka godz. 10.00

24.01.20 – Filharmonia Pomysłów „Baju-Bajudźwieki”

24.01.20 – Balik karnawałowy – prosimy o przebranie dzieci, tematyka ubioru karnawałowego jest dowolna

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Realizowane tematy w grudniu:

Tydzień I: Projekt: Książka

Tydzień II: Idzie zima… ze śniegiem

Tydzień III: Idą święta

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.),
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek,
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok,
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń,
 • wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi,
 • poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje),
 • ustalanie sposobu korzystania z książek.
Założenia dydaktyczno-wychowawcze – listopad

Realizowane tematy w listopadzie:

 1. Rodzina – nasz największy skarb
 2. Mały miś i prawa dziecka – realizacja projektu
 3. Każdy przedszkolak to powie, że ważne jest zdrowie!
 4. Dzień Pluszowego Misia – realizacja projektu

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych: słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań
 • poznanie sposobów dbania o higienę osobistą
 • doskonalenie samodzielności podczas czynności higienicznych
 • właściwe zachowanie się przy stole – samodzielne spożywanie posiłków, prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem
 • stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych
 • rozwijanie małej motoryki podczas wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych (doskonalenie sprawności dłoni)
 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie, zgodna zabawa
 • skupianie uwagi, dzielenie się swoimi przeżyciami
 • porównywanie przedmiotów, klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np.: klocki do klocków)

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

08.11.2019 – Przedstawienie o tematyce patriotycznej „Dotyk Niepodległości”

15.11.2019 – Fotograf w przedszkolu

22.11.2019 – Filharmonia Pomysłów pt. „Zakamarki Sonostworków”

25.11.2019 – Światowy Dzień Pluszowego Misia. Bardzo prosimy, aby w tym dniu dzieci przyniosły do przedszkola swojego ulubionego misia (maskotkę)

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze – październik

Założenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy Maluchów „Elfy i Krasnale” na październik

Idzie jesień… przez ogród i sad
Idzie jesień… do zwierząt
Co z czego otrzymujemy
Idzie jesień… z deszczem
Mały Miś uczy samodzielności

Założenia dydaktyczno-wychowawcze – wrzesień

Realizowane tematy w miesiącu wrześniu:

 1. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas!
 2. Elfy i Krasnale bawią się wspaniale!
 3. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie zasad naucz się koniecznie!
 4. Zawitała do nas Pani Jesień

 

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • poznawanie i zapamiętywanie imion koleżanek i kolegów z grupy
 • zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się na placu zabaw i w sali przedszkolnej oraz z KODEKSEM PRZEDSZKOLAKA
 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych podczas czynności higienicznych (mycie rąk)
 • dobieranie się w pary
 • nauka kulturalnego zachowania przy stole podczas wspólnego spożywania posiłków
 • zapoznanie się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
 • poznanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • poznanie i nazywanie „darów jesieni”
 • doskonalenie umiejętności społecznych, wyjaśnienie zasad zgodnej zabawy

 

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

02.09.19 – Rozpoczęcie roku przedszkolnego

20.09.19 – Dzień Przedszkolaka

23.09.19 – Sprzątanie świata

09.2019 – Realizacja projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduł „Czytające przedszkolaki”

 

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec 2019

I. Tydzień
ZWIERZĘTA DŻUNGLI I SAWANNY
1. Rodzina krokodyli
2. Żyrafa
3. Zwierzaki cudaki
4. Czarno na białym
5. Daleka wyprawa

II. Tydzień
ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW
1. Gdzie mieszkają zwierzęta
2. Wiewiórka
3. Mieszkania do wynajęcia
4. Echo w lesie
5. Wiemy już dużo o zwierzętach

III. Tydzień
MARCOWA POGODA
1. W marcu jak w garncu
2. Wesoły deszczyk
3. Kolorowe parasole
4. Zabawa z wiosną
5. Marcowa pogoda

IV. Tydzień
WIOSENNE PRZEBUDZENIE
1. Oznaki wiosny
2. Przyroda wiosną
3. Kolory wiosny
4. Co słychać wiosną w gnieździe ?
5. Wiosenny ogródek

Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad 2018

Tydzień 1. 100 – Lecie Odzyskania Niepodległości.
1. Mój dom jest biało – czerwony.
2. Polska – Moja Ojczyzna.
3. Moja pocztówka z Polski.
4. Warszawa – Nasza Stolica Polski.
5. 11 Listopad.

Tydzień 2. Mój dom.
1. 12 listopad – dzień wolny.
2. Moja rodzina i ja.
3. W rodzinie pomagamy sobie wzajemnie.
4. Pies – przyjaciel domu.
5. Moje mieszkanie.

Tydzień 3. Moje prawa i obowiązki.
1. Mam prawa i obowiązki.
2. Lubię pomagać.
3. Robimy porządki.
4. Ilustrujemy nasze porządki.
5. Dzień Pluszowego Misia.

Tydzień 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
1. Bezpiecznie na rowerze.
2. W zdrowym ciele zdrowy duch.
3. Ćwiczymy na zdrowie.
4. Mydło wszystko umyje.
5. Wiem jak dbać o swoje zdrowie.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik 2018

Ważne wydarzenia w grupie „Elfy i Krasnale” w październiku:

– 01.10. 2018 – Bal Jubileuszowy z okazji 30 –lecia przedszkola.
– 02. 10. 2018 – Teatrzyk „Legenda o Kraku i Smoku Wawelskim”
– 12. 10. 2018 – Pasowanie na przedszkolaka
– 19.10. 2018 – Koncert „Filharmonii Pomysłów
– 25.10.2018 – Fotograf w przedszkolu

Skip to content