Kategoria: Elfy i Krasnale

Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w grudniu

Ważne wydarzenia w grupie

04.12.2020  Mikołaj w grupie
18.12.2020  Wigilia i Gwiazdor w przedszkolu

Tydzień I: Zwierzęta przygotowują się do zimy
Tydzień II: Idzie zima ze śniegiem
Tydzień III-IV: Idą święta

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie zwyczaju wróżb andrzejkowych
 • poznawanie sposobów pomagania ptakom
 • poznawanie wyglądu wybranych ptaków
 • rozwijanie motoryki małej
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.)
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • wzbogacenie wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w listopadzie

Ważne wydarzenia w grupie

25.11.2020  Dzień Pluszowego Misia
30.11.2020  Wróżby andrzejkowe

Tydzień I: Polska moja ojczyzna
Tydzień II: Mój dom
Tydzień III: Moje prawa i obowiązki
Tydzień IV: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie polskiej tożsamości,
 • zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn,
 • zapoznanie z nazwą miejscowości,
 • rozwijanie intuicji geometrycznej,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu,
 • poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków,
 • poznawanie praw i obowiązków dziecka,
 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności szeregowania,
 • rozwijanie postawy prozdrowotnej.
Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w październiku

Tydzień I: Idzie jesień… do zwierząt
Tydzień II: Idzie jesień… z deszczem
Tydzień III: Co z czego otrzymujemy
Tydzień IV: Moja rodzina

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy,
 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych,
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie ,
 • poznawanie roli wody w przyrodzie,
 • pobudzenie ciekawości badawczej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,
 • utrwalanie pojęć: duży, mały,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zapoznanie ze sposobem pieczenia chleba,
 • zapoznanie z zawodem piekarza,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych przez malowanie na mące,
 • przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych,
 • wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • poznanie instrumentu perkusyjnego- kołatki.

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” we wrześniu

Ważne wydarzenia w grupie

01.09.2020  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
18.09.2020  Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”
21.09.2020  Dzień Przedszkolaka
30.09.2020  Dzień Chłopca

Tydzień I: To jestem ja
Tydzień II: Moja grupa
Tydzień III: Moja droga do przedszkola
Tydzień IV: Idzie jesień… przez las, park 
Tydzień V: Idzie jesień… przez ogród i sad

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie,
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • wdrażanie do współdziałania w grupie,
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy,
 • rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków,
 • nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów,
 • porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność,
 • kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • zapoznanie się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • zaznajomienie z numerami alarmowymi 997, 998, 999 i 112,
 • wzbogacanie słownika czynnego ,
 • rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni,
 • układanie ciągu przedmiotów (roślin) w szeregi rytmiczne,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw,
 • uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3,
 • poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw.
Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Realizowane tematy w marcu:

 1. W krainie higieny – czystość rąk
 2. Zmisiowany dzień matematyki – realizacja projektu
 3. Zamknięcie placówki – internetowe inspiracje do zabaw z dziećmi w domu
 4. Edukacja zdalna – realizacja projektu edukacyjnego „Domowe wyzwania Bazgrołków, czyli rodzinny projekt działań edukacyjnych”

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

– kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych
– zapoznanie z różnymi preparatami do mycia rąk
– utrwalenie kolejności etapów mycia rąk
– wykonanie eksperymentu „Mydło lubi kiedy woda jest gorąca”
– doskonalenie spostrzegawczości podczas zabawy „Detektyw Łapson na tropie”
– pogłębienie wiedzy na tematy ekologiczne „Dlaczego trzeba oszczędzać wodę?”
– doskonalenie umiejętności matematycznych podczas zabaw
– rozwijanie logicznego myślenia
– doskonalenie sprawności ruchowej
– „Wiem jak zachować się w teatrze” – nabywanie kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką
– kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i innymi dziećmi (rodzeństwo), zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

10.03.03 – Teatr cieni „Latarenka” przedstawienie pt.: „Wesoła chatynka”

 

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Realizowane tematy w lutym:

Tydzień I: Projekt Bezpieczeństwo (ferie   zimowe- grupy łączone)

Tydzień II: Baśnie, bajki, bajeczki

Tydzień III: Muzyka wokół nas

Tydzień IV: Nie jesteśmy sami w kosmosie

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
 • układanie kompozycji z figur geometrycznych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
 • zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów,
 • pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych,
 • rozwijanie spostrzegawczości: wzrokowej i słuchowej,
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników głównych w zakresie 4; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • zaznajomienie ze środkami transportu,

 

 

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze STYCZEŃ

Realizowane tematy w styczniu:

 1. Mijają dni, miesiące, lata
 2. Zimowy świat zwierząt
 3. Kocham Babcię, kocham Dziadka
 4. Ulubione zabawy i zabawki

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych
 • doskonalenie umiejętności liczenia podczas zabaw matematycznych
 • rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, podejmowanie prób wspólnych zabaw
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…)
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego. Próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
 • dzielenie się informacjami dotyczącymi rodzinnych świąt
 • uczestniczenie w przedszkolnych spotkaniach (uroczystościach) z dziadkami z okazji ich święta

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

10.01.20 – Filharmonia pomysłów „Spiżarnia dźwiękowa”

21.01.20 – Dzień Babci i Dziadka godz. 10.00

24.01.20 – Filharmonia Pomysłów „Baju-Bajudźwieki”

24.01.20 – Balik karnawałowy – prosimy o przebranie dzieci, tematyka ubioru karnawałowego jest dowolna

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Realizowane tematy w grudniu:

Tydzień I: Projekt: Książka

Tydzień II: Idzie zima… ze śniegiem

Tydzień III: Idą święta

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.),
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek,
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok,
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń,
 • wdrażanie do dbania o książki, właściwego obchodzenia się z nimi,
 • poznawanie budowy książki (okładka, strona redakcyjna, ilustracje),
 • ustalanie sposobu korzystania z książek.
Założenia dydaktyczno-wychowawcze – listopad

Realizowane tematy w listopadzie:

 1. Rodzina – nasz największy skarb
 2. Mały miś i prawa dziecka – realizacja projektu
 3. Każdy przedszkolak to powie, że ważne jest zdrowie!
 4. Dzień Pluszowego Misia – realizacja projektu

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych: słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań
 • poznanie sposobów dbania o higienę osobistą
 • doskonalenie samodzielności podczas czynności higienicznych
 • właściwe zachowanie się przy stole – samodzielne spożywanie posiłków, prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem
 • stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych
 • rozwijanie małej motoryki podczas wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych (doskonalenie sprawności dłoni)
 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie, zgodna zabawa
 • skupianie uwagi, dzielenie się swoimi przeżyciami
 • porównywanie przedmiotów, klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np.: klocki do klocków)

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

08.11.2019 – Przedstawienie o tematyce patriotycznej „Dotyk Niepodległości”

15.11.2019 – Fotograf w przedszkolu

22.11.2019 – Filharmonia Pomysłów pt. „Zakamarki Sonostworków”

25.11.2019 – Światowy Dzień Pluszowego Misia. Bardzo prosimy, aby w tym dniu dzieci przyniosły do przedszkola swojego ulubionego misia (maskotkę)

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze – październik

Założenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy Maluchów „Elfy i Krasnale” na październik

Idzie jesień… przez ogród i sad
Idzie jesień… do zwierząt
Co z czego otrzymujemy
Idzie jesień… z deszczem
Mały Miś uczy samodzielności

Skip to content