Kategoria: Elfy i Krasnale

Założenia dydaktyczno-wychowawcze maj

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w maju

Ważne wydarzenia:

21.05.2021 – zajęcia edukacyjne z udziałem zwierząt domowych
27.05.2021 – Występ z okazji Dnia Mamy i Taty – nagranie video (prosimy o odświętny ubiór dla dziecka)

Tydzień I: Moja miejscowość, mój region
Tydzień II: Łąka w maju
Tydzień III: Bliżej pieska – projekt edukacyjny
Tydzień IV: Święto rodziców

Cele główne:

 • Zapoznanie z nazwą miejscowości i charakterystycznymi miejscami w Mosinie
 • Poznanie symboli miejscowości (flaga, herb)
 • Nauka adresu przedszkola
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące
 • Zapoznanie z roślinnością łąki
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie wiedzy przyrodniczej
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność
 • Poznanie gatunków zwierząt domowych
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta hodowane w domu
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami
 • Poznawanie zawodów rodziców
 • kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie
 • Utrwalanie umiejętności liczenia.
Założenia dydaktyczno-wychowawcze kwiecień

Tak pracuje grupa Elfów i Krasnali w kwietniu

Ważne wydarzenia w grupie:

2.04.2021  Koncert online Szarpidruty Klub Małego Muzyka
19.04.-28.04.2021- Konkurs ekologiczny ,,Jak być Eko- czyli co mogę zrobić by dbać o ziemię”
22.04.2021 – Dzień Ziemi – sadzenie drzewa w ogrodzie przedszkolnym 

Tydzień I: Edukacja zdalna- realizacja tematu Święta Wielkanocne
Tydzień II: Edukacja zdalna – realizacja tematu Powroty ptaków
Tydzień III: Edukacja zdalna – realizacja tematu Wiosna na wsi
Tydzień IV: Projekt Ekokulturalne przedszkole
Tydzień V: Polska to moja ojczyzna

Cele główne:

 • Poznanie zwyczajów wielkanocnych
 • Poznanie różnych pisanek
 • Zapoznanie z ciekawostkami na temat jajka
 • Budzenie zainteresowaniem eksperymentami
 • Poznanie nazw ptaków powracających wiosną
 • Poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Poznanie produktów otrzymanych od zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Zakładanie uprawy cebuli
 • Wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin, ptaków i zwierząt
 • Zachęcanie do dbania o swoje najbliższe środowisko
 • Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę
 • Rozwijanie umiejętności współpracy z kolegami i koleżankami, pracy grupowej
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Kształtowanie tożsamości narodowej
 • Zapoznanie z wyglądem mapy Polski
 • Utrwalenie symboli narodowych: godła, flagi, hymnu
 • Zapoznanie z legendą „Wars i Sawa”
Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Tak pracuje grupa „Elfów i krasnali” w marcu

Ważne wydarzenia w grupie

16.03.2021 – Pasowanie na przedszkolaka
22.03.2021 – Powitanie wiosny
31.03.2021 – Śniadanie wielkanocne, szukanie zajączka

Tydzień I: Zwierzęta z dżungli i sawanny
Tydzień II: Zwierzęta naszych pól i lasów
Tydzień III: Marcowa pogoda
Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie

Cele główne:

 • poznanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych
 • wzbogacanie wiadomości na temat krokodyli, żyraf
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt leśnych
 • wzbogacanie wiadomości na temat pogody i zjawisk atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 • poznanie oznak nadchodzącej wiosny
 • poznanie i kultywowanie zwyczajów oraz obrzędów ludowych (obrzęd topienia marzanny)
 • rozwijanie umiejętności szeregowania
 • rozwijanie kompetencji matematycznych – utrwalenie pojęć: duży-mały
 • kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Tak pracuje grupa „Elfów i krasnali” w lutym

Tydzień I: Muzyka wokół nas
Tydzień II: Poznajemy zawody
Tydzień III: Baśnie, bajki, bajeczki
Tydzień IV: Poznajemy kosmos

Cele główne:

 • rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej
 • zapoznanie z instrumentami: grzechotka, kołatka, bębenek, trójkąt, tamburyn
 • tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
 • próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach
 • rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np. wybranych zwierząt, pojazdów
 • poznanie różnego typu zawodów
 • zapoznanie z korzyściami i zagrożeniami  związanymi  z Internetem w ramach obchodów ,,Dnia Bezpiecznego Internetu”
 • utrwalenie znajomości numerów alarmowych
 • poznawanie literatury dziecięcej
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat
 • poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma
 • kształtowanie umiejętności matematycznych (segregowanie, układanie do pary)

 

 

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń

Tak pracuje grupa „Elfów i krasnali” w styczniu

Ważne wydarzenia w grupie:

4.01.- 15.02  Ferie zimowe (Przedszkole pełni dyżur)
27.01.2021   Przygotowanie nagrania z okazji Dnia Babci i Dziadka (prosimy o odświętny strój dla dzieci)
04.02.2021   Balik karnawałowy (prosimy o przebranie dla dziecka)

Tydzień I:   (Ferie zimowe) „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. I
Tydzień II:  (Ferie zimowe) „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. II
Tydzień III:   Babcia i dziadek
Tydzień IV:   Mijają dni, miesiące, lata…

 • Rozwijanie umiejętności rozkodowywania informacji
 • Rozwijanie więzi z rodziną
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5, z zastosowaniem liczebników głównych
 • Kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych
 • Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka (śpiew piosenek, recytacja wierszy oraz taniec).
 • Przygotowywanie upominków dla babć i dziadków
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy
 • Nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc
 • Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w grudniu

Ważne wydarzenia w grupie

04.12.2020  Mikołaj w grupie
18.12.2020  Wigilia i Gwiazdor w przedszkolu

Tydzień I: Zwierzęta przygotowują się do zimy
Tydzień II: Idzie zima ze śniegiem
Tydzień III-IV: Idą święta

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie zwyczaju wróżb andrzejkowych
 • poznawanie sposobów pomagania ptakom
 • poznawanie wyglądu wybranych ptaków
 • rozwijanie motoryki małej
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.)
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • wzbogacenie wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w listopadzie

Ważne wydarzenia w grupie

25.11.2020  Dzień Pluszowego Misia
30.11.2020  Wróżby andrzejkowe

Tydzień I: Polska moja ojczyzna
Tydzień II: Mój dom
Tydzień III: Moje prawa i obowiązki
Tydzień IV: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie polskiej tożsamości,
 • zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn,
 • zapoznanie z nazwą miejscowości,
 • rozwijanie intuicji geometrycznej,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu,
 • poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków,
 • poznawanie praw i obowiązków dziecka,
 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności szeregowania,
 • rozwijanie postawy prozdrowotnej.
Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w październiku

Tydzień I: Idzie jesień… do zwierząt
Tydzień II: Idzie jesień… z deszczem
Tydzień III: Co z czego otrzymujemy
Tydzień IV: Moja rodzina

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy,
 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych,
 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie ,
 • poznawanie roli wody w przyrodzie,
 • pobudzenie ciekawości badawczej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,
 • utrwalanie pojęć: duży, mały,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zapoznanie ze sposobem pieczenia chleba,
 • zapoznanie z zawodem piekarza,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych przez malowanie na mące,
 • przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych,
 • wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • poznanie instrumentu perkusyjnego- kołatki.

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” we wrześniu

Ważne wydarzenia w grupie

01.09.2020  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
18.09.2020  Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”
21.09.2020  Dzień Przedszkolaka
30.09.2020  Dzień Chłopca

Tydzień I: To jestem ja
Tydzień II: Moja grupa
Tydzień III: Moja droga do przedszkola
Tydzień IV: Idzie jesień… przez las, park 
Tydzień V: Idzie jesień… przez ogród i sad

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie,
 • poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • wdrażanie do współdziałania w grupie,
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy,
 • rozpoznawanie swojego znaczka rozpoznawczego wśród innych znaczków,
 • nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów,
 • porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność,
 • kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • zapoznanie się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • zaznajomienie z numerami alarmowymi 997, 998, 999 i 112,
 • wzbogacanie słownika czynnego ,
 • rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni,
 • układanie ciągu przedmiotów (roślin) w szeregi rytmiczne,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw,
 • uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3,
 • poznawanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw.
Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Realizowane tematy w marcu:

 1. W krainie higieny – czystość rąk
 2. Zmisiowany dzień matematyki – realizacja projektu
 3. Zamknięcie placówki – internetowe inspiracje do zabaw z dziećmi w domu
 4. Edukacja zdalna – realizacja projektu edukacyjnego „Domowe wyzwania Bazgrołków, czyli rodzinny projekt działań edukacyjnych”

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

– kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych
– zapoznanie z różnymi preparatami do mycia rąk
– utrwalenie kolejności etapów mycia rąk
– wykonanie eksperymentu „Mydło lubi kiedy woda jest gorąca”
– doskonalenie spostrzegawczości podczas zabawy „Detektyw Łapson na tropie”
– pogłębienie wiedzy na tematy ekologiczne „Dlaczego trzeba oszczędzać wodę?”
– doskonalenie umiejętności matematycznych podczas zabaw
– rozwijanie logicznego myślenia
– doskonalenie sprawności ruchowej
– „Wiem jak zachować się w teatrze” – nabywanie kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką
– kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i innymi dziećmi (rodzeństwo), zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

10.03.03 – Teatr cieni „Latarenka” przedstawienie pt.: „Wesoła chatynka”

 

 

Skip to content