Kategoria: Elfy i Krasnale

Założenia dydaktyczno-wychowawcze – listopad

Realizowane tematy w listopadzie:

 1. Rodzina – nasz największy skarb
 2. Mały miś i prawa dziecka – realizacja projektu
 3. Każdy przedszkolak to powie, że ważne jest zdrowie!
 4. Dzień Pluszowego Misia – realizacja projektu

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia
 • wykonywanie ćwiczeń artykulacyjnych: słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań
 • poznanie sposobów dbania o higienę osobistą
 • doskonalenie samodzielności podczas czynności higienicznych
 • właściwe zachowanie się przy stole – samodzielne spożywanie posiłków, prawidłowe posługiwanie się łyżką i widelcem
 • stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych
 • rozwijanie małej motoryki podczas wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych (doskonalenie sprawności dłoni)
 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie, zgodna zabawa
 • skupianie uwagi, dzielenie się swoimi przeżyciami
 • porównywanie przedmiotów, klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np.: klocki do klocków)

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

08.11.2019 – Przedstawienie o tematyce patriotycznej „Dotyk Niepodległości”

15.11.2019 – Fotograf w przedszkolu

22.11.2019 – Filharmonia Pomysłów pt. „Zakamarki Sonostworków”

25.11.2019 – Światowy Dzień Pluszowego Misia. Bardzo prosimy, aby w tym dniu dzieci przyniosły do przedszkola swojego ulubionego misia (maskotkę)

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze – październik

Założenia dydaktyczno-wychowawcze dla grupy Maluchów „Elfy i Krasnale” na październik

Idzie jesień… przez ogród i sad
Idzie jesień… do zwierząt
Co z czego otrzymujemy
Idzie jesień… z deszczem
Mały Miś uczy samodzielności

Założenia dydaktyczno-wychowawcze – wrzesień

Realizowane tematy w miesiącu wrześniu:

 1. Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas!
 2. Elfy i Krasnale bawią się wspaniale!
 3. Stop! Uwaga! Niebezpiecznie zasad naucz się koniecznie!
 4. Zawitała do nas Pani Jesień

 

Założenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • poznawanie i zapamiętywanie imion koleżanek i kolegów z grupy
 • zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się na placu zabaw i w sali przedszkolnej oraz z KODEKSEM PRZEDSZKOLAKA
 • doskonalenie umiejętności samoobsługowych podczas czynności higienicznych (mycie rąk)
 • dobieranie się w pary
 • nauka kulturalnego zachowania przy stole podczas wspólnego spożywania posiłków
 • zapoznanie się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
 • poznanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • poznanie i nazywanie „darów jesieni”
 • doskonalenie umiejętności społecznych, wyjaśnienie zasad zgodnej zabawy

 

WAŻNE WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE:

02.09.19 – Rozpoczęcie roku przedszkolnego

20.09.19 – Dzień Przedszkolaka

23.09.19 – Sprzątanie świata

09.2019 – Realizacja projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – moduł „Czytające przedszkolaki”

 

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec 2019

I. Tydzień
ZWIERZĘTA DŻUNGLI I SAWANNY
1. Rodzina krokodyli
2. Żyrafa
3. Zwierzaki cudaki
4. Czarno na białym
5. Daleka wyprawa

II. Tydzień
ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW
1. Gdzie mieszkają zwierzęta
2. Wiewiórka
3. Mieszkania do wynajęcia
4. Echo w lesie
5. Wiemy już dużo o zwierzętach

III. Tydzień
MARCOWA POGODA
1. W marcu jak w garncu
2. Wesoły deszczyk
3. Kolorowe parasole
4. Zabawa z wiosną
5. Marcowa pogoda

IV. Tydzień
WIOSENNE PRZEBUDZENIE
1. Oznaki wiosny
2. Przyroda wiosną
3. Kolory wiosny
4. Co słychać wiosną w gnieździe ?
5. Wiosenny ogródek

Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad 2018

Tydzień 1. 100 – Lecie Odzyskania Niepodległości.
1. Mój dom jest biało – czerwony.
2. Polska – Moja Ojczyzna.
3. Moja pocztówka z Polski.
4. Warszawa – Nasza Stolica Polski.
5. 11 Listopad.

Tydzień 2. Mój dom.
1. 12 listopad – dzień wolny.
2. Moja rodzina i ja.
3. W rodzinie pomagamy sobie wzajemnie.
4. Pies – przyjaciel domu.
5. Moje mieszkanie.

Tydzień 3. Moje prawa i obowiązki.
1. Mam prawa i obowiązki.
2. Lubię pomagać.
3. Robimy porządki.
4. Ilustrujemy nasze porządki.
5. Dzień Pluszowego Misia.

Tydzień 4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
1. Bezpiecznie na rowerze.
2. W zdrowym ciele zdrowy duch.
3. Ćwiczymy na zdrowie.
4. Mydło wszystko umyje.
5. Wiem jak dbać o swoje zdrowie.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik 2018

Ważne wydarzenia w grupie „Elfy i Krasnale” w październiku:

– 01.10. 2018 – Bal Jubileuszowy z okazji 30 –lecia przedszkola.
– 02. 10. 2018 – Teatrzyk „Legenda o Kraku i Smoku Wawelskim”
– 12. 10. 2018 – Pasowanie na przedszkolaka
– 19.10. 2018 – Koncert „Filharmonii Pomysłów
– 25.10.2018 – Fotograf w przedszkolu

Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień 2018

Tydzień 1 – TO JESTEM JA

1. Witamy w naszym przedszkolu.
2. Wesoła zabawa.
3. Moja ulubiona zabawka.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze czerwiec 2018

WAŻNE WYDARZENIA W CZERWCU

07.06.2018r. – Uroczystość nadania imienia placówce oraz Dzień Rodziny

10.00- część oficjalna z zaproszonymi gośćmi
15.00- występy z udziałem rodziców

Założenia dydaktyczno-wychowawcze maj 2018

WYDARZENIA W GRUPIE MALUCHÓW W MAJU

10.05.2018 – Udział w Filharmonii Pomysłów „Chuch Świstodmuchowski”.

22.05.2018 – Przegląd Twórczości Artystycznej.

27.05.2018 – Bieg „Elegant na 5” w ramach Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

TAK  PRACUJE  GRUPA  MALUCHÓW  W  MAJU

 Tydzień I: W dniach (30.04, 2.05, 4.05) Przedszkole pełni dyżur

Tydzień II: W świecie teatru

 • poznanie zawodu aktora
 • wcielanie się w postać aktora grającego różne role
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi i zwierząt grających w sztuce teatralnej

Tydzień III: Muzyka jest wszędzie

 • słuchanie i śpiewnie piosenek
 • wyrażanie muzyki ru­chem
 • uczestniczenie w za­bawach rytmicznych, ruchowych
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utwo­ru o dużym zróżnico­waniu
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce

Tydzień IV: Święto rodziców

 • podawanie informa­cji: jak mają na imię mama, tata
 • dzielenie się informa­cjami na temat waż­nych wydarzeń z życia rodziny

Tydzień V: Łąka wiosną

 • oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa­gi na zawarte w nich piękno
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwo­ju zwierząt
 • dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obser­wacji
 • określanie znaczenia barwy ochronnej w ży­ciu zwierząt
Maluchy zwiedzają Mosinę
Maluchy zwiedzają Mosinę

W tygodniu poprzedzającym wydarzenia związane z ważnymi świętami majowymi obchodzonymi w naszym kraju i na terenie miasta najmłodsza grupa przedszkolaków poznała symbole narodowe, obejrzała film edukacyjny „Polak Mały”, z którego dowiedziała się: Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują czerwień i biel? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią?, a także zwiedziła najbliższą okolicę.