Kategoria: Wróżki i Czarodzieje

Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec 2019

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w grupie Wróżek i Czarodziejów w Marcu

Ważne wydarzenia w Marcu

01.03.2019 Udział w Filharmonii Pomysłów ,,Harfowisko”
21.03.2019 Powitanie Wiosny ,,prosimy o ubranie dziecka w pastelowe kolory, mile widziane elementy stroju związane z wiosną np. kwiatki :)”
28.03.2019 Wycieczka edukacyjna do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie na warsztaty poświęcone tradycjom związanym ze świętami wielkanocnymi
29.03.2019 Udział w Filharmonii Pomysłów ,,Galeria Ustrojstw Muzycznych”

TAK PRACUJE GRUPA WRÓŻEK I CZARODZIEJÓW W MARCU

Tydzień I: Zwierzęta z dżungli i sawanny
 Wzbogacanie wiadomości na temat życia dzikich zwierząt
 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 Rozwijanie sprawności fizycznej
 Nauka prawidłowej artykulacji głoski s
 Bogacenie zasobu słownictwa
 Rozwijanie kompetencji matematycznych
 Rozwijanie sprawności drobnych ruchów rąk

Tydzień II: Zwierzęta naszych pół i lasów
 Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk
 Rozwijanie koncentracji uwagi
 Kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 Poszerzenie wiedzy na temat ptaków
 Zdobywanie wiedzy o zwierzętach leśnych i polnych
 Rozwijanie motoryki małej
 Rozwijanie słuchu
 Nauka prawidłowej wymowy głoski p

Tydzień III: Marcowa pogoda
 Wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
 Rozwijanie sprawności manualnej
 Pobudzenie ciekawości badawczej
 Rozwijanie spostrzegawczości
 Uwrażliwienie słuchu na brzmienie różnych instrumentów perkusyjnych
 Nauka prawidłowej wymowy głoski k
 Poznawanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu

Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie
 Wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie
 Rozwijanie sprawności manualnej
 Stwarzanie warunków do kontaktów z przyrodą
 Utrwalanie nazw kolorów
 Ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania
 Nauka prawidłowej artykulacji głoski m
 Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

Realizacja modułu V projektu Mały Miś w świecie wielkiej literatury pt. ,,Kuferek kreatywności Małego Misia ”

Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty 2019

TAK PRACUJE GRUPA WRÓŻEK I CZARODZIEJÓW W LUTYM

Tydzień I: Baśnie, bajki, bajeczki
 poznawanie literatury dziecięcej
 słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek
 zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami
 kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach,
 rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów
 tworzenie prac plastycznych wykonywanych różnymi technikami


Tydzień II: Muzyka wokół nas
 poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu
 poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
 tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
 rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia
 rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych
 odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do góry, w dół, do przodu, do tyłu, w bok


Tydzień III: Nie jesteśmy sami w kosmosie
 przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc
 poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu
 wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych


Tydzień IV: Warsztaty kulinarne z Małym Misiem
 prowadzenie preorientacji zawodowej – zapoznanie z zawodem kucharza/kucharki
 propagowanie zdrowego żywienia
 wdrażanie do dbania o własne zdrowie
 wspieranie samodzielności dzieci

Założenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń 2019

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  W GRUPIE WRÓŻEK I CZARODZIEJÓW  NA MIESIĄC STYCZEŃ

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE W MIESIĄCU STYCZNIU I  LUTYM

08.01.2019Wycieczka do kina Apollo na przedstawienie teatralne ,,Co w trawie piszczy”

11.01.2019Balik Karnawałowy „Karnawał w kolorach tęczy”

01.02.2019 – Udział w Filharmonii Pomysłów pt.: ,,Supermarket Tańczących Skarpet”

04.02.2019 – Uroczystość z okazji ,,Dnia Babci i Dziadka” (prosimy dla dzieci o strój jasełkowy, wykorzystywany podczas Wieczoru Adwentowego  lub odświętny)

TAK PRACUJE GRUPA WRÓŻEK I CZARODZIEJÓW W STYCZNIU

Tydzień I:   Mijają dni, miesiące, lata 

 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej
 • Dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej zabawy z dziećmi w różnym wieku
 •  Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Utrwalanie wiedzy na temat swojego wieku
 • Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej 

Tydzień II: Zima i zwierzęta

 • Rozwijanie mowy
 • Poznawanie wyglądu wybranych ptaków
 • Zachęcanie do dokarmiania zwierząt zimą
 • Uwrażliwianie na potrzeby ptaków (zwłaszcza zimą)
 • Wzbudzanie zainteresowania zabawami karnawałowymi

Tydzień III: Ferie Zimowe

 • Integrowanie dzieci z różnych grup wiekowych

Tydzień IV: Ferie Zimowe

 • Kształtowanie umiejętności współdziałania dzieci w różnym wieku
 • Realizacja modułu IV projektu Mały Miś w świecie wielkiej literatury pt. Warsztaty kulinarne z Małym Misiem”

Tydzień V: Babcia i dziadek

 • Rozwijanie mowy i pamięci słuchowej 
 • Rozwijanie więzi z rodziną  
 • Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych 
 • Wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków    
 • Rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych, parateatralnych
Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień 2018

WYDARZENIA W GRUPIE WRÓŻEK I CZARODZIEJÓW W GRUDNIU

6.12.2018 – Mikołaj w Przedszkolu
14.12.2018 – Koncert Filharmonii „Stacja Bębnowa”
17.12.2018, godz. 17:00 – Wieczór Adwentowy:
1. Prezentacja spektaklu słowno-muzycznego „Jezusek w opiece aniołków”
2. Wykonywanie ozdób świątecznych
19.12.2018 – Wigilia Przedszkolna, wizyta Gwiazdora (prosimy o odświętny ubiór dzieci)

Tak pracuje grupa Wróżek i Czarodziejów w grudniu

Tydzień I: Jak wyglądał świat przed milionami lat
• poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
• skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela
• odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
• rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie
• liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych

Tydzień II: Idzie zima ze śniegiem
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
• poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.)
• nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
• rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
• porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Tydzień III: Idą święta
• kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń
• dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, różnorodności roślin występujących w ogrodzie przedszkolnym
• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok
• liczenie wyodrębnianych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych

24, 27, 28, 31 GRUDNIA – PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR

PIOSENKI

KOLĘDUJEMY

1.Aniołek maleńni jak wróbelek.
Przyfrunął do szopy do Betlejem
Zapalił na niebie wielką gwiazdę
Aż noc się zrobiła jak dzień jasna !

Ref.:Kolęda na niebie
Kolęda na ziemi, kolęda.
Kolęda na niebie
Kolęda na ziemi dla Ciebie kolędujemy.

2. Zaśpiewał głosikiem jak dzwoneczek
Że w szopie na sianie leży dziecię
Kto widział te cuda nad cudami
Że Bóg choć maleńki będzie z nami.

Ref. Kolęda na niebie…..

3. Przybiegli pasterze i zwierzęta
Królowie przynieśli już prezenty
I Ciebie zaprasza do Betlejem
Aniołek maleńki jak wróbelek.

Ref. Kolęda na niebie….

ŚWIĄTECZNE ANIOŁKI

1.Popatrz jak na szybach mróz maluje wzorki
A z nieba na ziemię wędrują aniołki/x2
Ref.:Świąteczne aniołki, wesołe aniołki
Na chmurach fikają koziołki
Fikają z radości, ze będziesz je gościć
Na święta, na święta, kolęda

2.Skrzydlate aniołki fikają na chmurkach
Czy to śnieżek leci, czy anielskie piórka.

Ref.: Świąteczne aniołki……

3.W Boże Narodzenie do ciebie przylecą
Przyniosą podarki i gwiazdą zaświecą.

Ref.: Świąteczne aniołki……

NIE PŁACZ JEZU

1.Malusieńki Jezus
w twardym żłóbku spał.
głodny i zmarznięty,
przez sen cicho łkał.

Ref: Nie płacz Jezu,
my Ci zaśpiewamy,
nie płacz Jezu,
pięknie Ci zagramy. /bis

2.Jezus się obudził,
bo usłyszał śpiew,
gdy zobaczył dzieci,
to uśmiechnął się.

Ref: Nie płacz Jezu…

SPOJRZAŁY ANIOŁKI

1.Spojrzały Aniołki w niebieski kalendarz,
czas robić porządki, zbliżają się święta.
Pościągały pościel z łóżek, wyskoczyły na podwórze
i te małe i te duże, każdy wielki zuch.
Ref.:Na na na na na na na na na na na na na.

2.Skoczyły po trzepak, no i do roboty,
pierzyny i jaśki złapały w obroty.
Cały ranek pracowały, mały z dużym, duży z małym,
aż z tych pierzyn wytrzepały śnieżnobiały puch.
Ref.:Na na na na na na na na na na na na na!

3.Dziwili się ludzie, co to z nieba leci?
Starsi nie wiedzieli, ale wiedzą dzieci!
Śnieg z pierzynek wytrzepały, te aniołki duży z małym,
jak trzepaczki na podwórzu poszły dzisiaj w ruch.
Ref.:Na na na na na na na na na na na na na!

JEZU ŚPIJ
1. W starej szopce, za żłóbeczkiem,
mały świerszczyk sobie spał.
Kiedy Jezus się obudził,
świerszczyk cichusieńko grał…

Ref. Cy, cy, cy, cyyy, aaa….
Cy, cy, cy, Małemu grał. /bis/

2. W suchym sianku za stajenką,
polna myszka norkę ma.
Kiedy Jezus się obudził,
tak cichutko śpiewała…

Ref. Pi, pi, pi, piii, aaa….
Pi, pi, pi, tak śpiewała. /bis/

3. Ciemno, cicho dookoła,
tylko świerszczyk pięknie gra.
Mała myszka popiskuje:
śpij Jezusku, aaa….

Ref. Cy, cy, cy, cyyy, pi, pi, piii…
Aaaa, śpij Jezu, śpij…./bis/

 

 

 

Przedstawienie „Różnorodność Kultur Europy” – relacja
Przedstawienie „Różnorodność Kultur Europy” – relacja

W piątek 09. 11.2018 r. grupa ,,Średniaków” oraz ,,Starszaków” z paniami wybrała się do sali reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, gdzie wspólnie z dziećmi z innych placówek przedszkolnych obejrzała przedstawienie teatralne pt. ,,Różnorodność Kultur Europy”.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad 2018

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  W GRUPIE WRÓŻEK I CZARODZIEJÓW  NA MIESIĄC LISTOPAD

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE W MIESIĄCU LISTOPADZIE

09.11.2018  Udział w przedstawieniu teatralnym ,,Różnorodność kultur Europy” w MOK

13.11.2018 Biesiada patriotyczna w Przedszkolu (prosimy o odświętny strój dla dzieci, mile widziany w kolorystyce barw  bieli i czerwieni)

16.11.2018  Udział w Filharmonii Pomysłów ,,Ministerstwo Muzyki”

23.11.2018  Światowy Dzień Pluszowego Misia

30.11.2018  Udział w Filharmonii Pomysłów ,,Instytut Nudynapudynazologii Stosowanej”

TAK PRACUJE GRUPA WRÓŻEK I CZARODZIEJÓW W LISTOPADZIE

Tydzień I:   Moja rodzina

 • Wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną
 • Rozwijanie empatii wobec członków rodziny
 • Wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci o słowa związane z rodziną
 • Rozwijanie przywiązania do tradycji i wartości rodzinnych
 • Zachęcanie do wypowiadania się na dany temat

Tydzień II: Mój dom

 • Rozwijanie intuicji geometrycznej
 • Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
 • Poznanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu
 • Rozwijanie mowy i myślenia

Tydzień III: Moje prawa i obowiązki

 • Rozwijanie empatii
 • Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Rozszerzanie doświadczeń sensorycznych
 • Utrwalanie znajomości praw dziecka

Tydzień IV: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, szeregowania, liczenia
 • Propagowanie zdrowego żywienia
 • Wdrażanie do dbania o własne zdrowie
 • Utrwalanie znajomości numerów alarmowych

 

W dalszym ciągu realizujemy III moduł projektu Mały Miś w świecie wielkiej literatury pt. 100- lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku !

Owocowe szaszłyki
Owocowe szaszłyki

OWOCE ZJADAMY, O ZDROWIE SWE DBAMY
Owocowe szaszłyki

W tygodniu poświęconym tematyce owoców i warzyw grupa Wróżek i Czarodziejów samodzielnie przygotowywała swą witaminową przekąskę na drugie śniadanie. Witaminowe szaszłyki powstały z różnych owoców egzotycznych zakupionych w sklepie i tych przywiezionych ze sadu pani wychowawczyni.

Wycieczka edukacyjna do Muzeum Rogala w Poznaniu
Wycieczka edukacyjna do Muzeum Rogala w Poznaniu

Dnia 3 października 2018 roku grypa Średniaków i Starszaków pojechała na wycieczkę edukacyjną do Muzeum Rogalowego w Poznaniu. Atrakcji było wiele.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik 2018

WYDARZENIA W GRUPIE WRÓŻEK I CZARODZIEJÓW W PAŹDZIERNIKU

01.10.2018 – Bal Jubileuszowy z okazji 30-lecia Przedszkola
02.10.2018 – Teatrzyk ,,Legenda o Kraku i smoku Wawelskim”
03.10.2018 – Wycieczka do Muzeum Rogala w Poznaniu
12.10.2018 – Pasowanie na Przedszkolaka
19.10.2018 – Koncert Filharmonii Pomysłów ,,Plac Artysty Suzafonisty”
25.10. 2018 – Fotograf w Przedszkolu

Akcja Sprzątanie Świata
Akcja Sprzątanie Świata

Dnia 26 września dzieci z grupy Wróżek i Czarodziejów wzięły udział w Akcji Sprzątania Świata. Zanim przedszkolaki przystąpiły do sprzątania, została przeprowadzona rozmowa na temat dbania o środowisko naturalne.