Księżniczki i Rycerze

Witamy na stronie Księżniczek i Rycerzy
Założenia dydaktyczno-wychowawcze kwiecień

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu kwietniu  w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

6.04.2021  Koncert online Szarpidruty Klub Małego Muzyka
19.04.-28.04.2021- Konkurs ekologiczny ,,Jak być Eko- czyli co mogę zrobić by dbać o ziemię”

Tydzień I: Edukacja zdalna- realizacja tematu Święta Wielkanocne
Tydzień II: Edukacja zdalna – realizacja tematu Powroty ptaków
Tydzień III: Edukacja zdalna – realizacja tematu Wiosna na wsi
Tydzień IV: Projekt Ekokulturalne przedszkole
Tydzień V: Polska to moja ojczyzna

Cele główne:

 • Poznanie zwyczajów wielkanocnych
 • Poznanie różnych pisanek
 • Zapoznanie z ciekawostkami na temat jajka
 • Budzenie zainteresowaniem eksperymentami
 • Poznanie nazw ptaków powracających wiosną
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Budzenie zainteresowań przyrodą
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Utrwalanie poznanej piosenki
 • Poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Poznanie produktów otrzymanych od zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Zakładanie uprawy cebuli
 • Rozwijanie mowy
 • Wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin, ptaków i zwierząt
 • Zachęcanie do dbania o swoje najbliższe środowisko
 • Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę
 • Rozwijanie umiejętności współpracy z kolegami i koleżankami, pracy grupowej
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Kształtowanie tożsamości narodowej
 • Poznanie historii powstania nazwy stolicy Polski
 • Zapoznanie z wyglądem mapy Polski
 • Zapoznanie z polską walutą (banknotami i monetami)
 • Utrwalenie symboli narodowych: godła, flagi, hymnu
 • Rozwijanie mowy
 • Kształtowanie umiejętności wokalnych
 • Zapoznanie z legendami z różnych części Polski
Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu marcu w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

22.03.2021 Powitanie Wiosny
24.03.2021 – Warsztaty krawieckie z p. Moniką – zapoznanie ze sposobem szycia Wielkanocnego zajączka

Tydzień I: Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas”
Tydzień II: Zwierzęta z dżungli i sawanny
Tydzień III: Zwierzęta naszych pól i lasów
Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie

Cele główne:

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na  dym tytoniowy
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w pomieszczeniach zadymionych lub gdy dorośli palą przy nich papierosy
 • Wykształcenie umiejętności poznawania różnych źródeł dymów
 • Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi
 • Utrwalenie wyglądu lwa
 • Zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym- żyrafą
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć
 • Rysowanie, malowanie- korzystanie z różnych materiałów i przyborów (nożyczek, pędzli itd.)
 • Poznanie zachowania się wybranych zwierząt
 • Określanie tempa poruszania się zwierząt
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć
 • Poznanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie
 • Poznanie właściwości fizycznych powietrza
 • Zapoznanie z pojęciem gaz
 • Przybliżanie wiadomości o życiu mrówek
 • Poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny
 • Poznawanie oznak wiosny
 • Rozwijanie mowy
 • Poznawanie nazw mieszkańców łąki
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych występujących w miesiącu marcu
 • Poznawanie przyczyn ochrony roślin
 • Branie udziału w zabawach badawczych
 • Określa znaczenie wody w życiu człowieka
 • Poznawanie procesu szycia wielkanocnego zajączka z materiału
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu lutym  w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

4.02.2021-  Balik Karnawałowy
16.02.2021 – Warsztaty kulinarne z p. Kasią- wykonanie ,,Owocowego deseru pełnego witamin”
16.02.2021 –  Koncert online ,,Pani Zima i Skrzypeczki”

Tydzień I: Muzyka wokół nas
Tydzień II: Projekt ,,Czyściochowe Przedszkole- kontynuacja”
Tydzień III: Poznajemy zawody
Tydzień IV: Nie jesteśmy sami w kosmosie

Cele główne:

 • Rozwijanie mowy
 • Dostrzeganie piękna muzyki
 • Zapoznanie nazw wybranych instrumentów muzycznych
 • Rozwijanie umiejętności liczenia dodawania i odejmowania
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Doskonalenie czynności manualnych
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych
 • Zapoznanie z zasadami zachowania w toalecie
 • Kształtowanie nawyków dbania o higienę w toalecie
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Aktywne uczestniczenie w obchodach ,,Dnia Bezpiecznego Internetu”
 • Kształtowanie umiejętności dbania o czyste ręce
 • Zapoznanie z zasadami zachowania w łazience
 • Zapoznanie z zasadami mycia włosów i ciała
 • Rozwijanie preorientacji zawodowej
 • Poznanie różnego rodzaju zawodów (lekarza, krawcowej, listonosza, strażaka, kucharki)
 • Rozwijanie umiejętności formułowania pytań
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
 • Utrwalenie znajomości numerów alarmowych
 • Rozwijanie umiejętności manualnych
 • Rozwijanie mowy
 • Zapoznanie z nazwami planet układu słonecznego
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
 • Doskonalenie czynności manualnych
 • Rozwijanie poczucia rytmu
Założenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu styczniu

w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

04.01-15.01.2021-  Ferie zimowe

28.01.2021- Dzień Babci i Dziadka- nagranie przygotowanego programu artystycznego

Tydzień I: Ferie zimowe-  „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. I

Tydzień II: Ferie zimowe –  „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. II

Tydzień III: Babcia i Dziadek

Tydzień IV: Baśnie, bajki i bajeczki

Cele główne:

 • Rozwijanie umiejętności rozkodowywania informacji
 • Dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie
 • Rozwijanie mowy oraz pamięci
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom
 • Wzbudzanie zainteresowania dzieci muzyką poważna  uwzględniając metodę Carla Orffa
 • Rozwijanie mowy
 • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania
 • Utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych
 • Doskonalenie czynności manualnych
 • Rozwijanie poczucia rytmu
Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu grudniu w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

04.12.2020  Mikołaj w grupie
18.12.2020  Wigilia i Gwiazdor w przedszkolu

Tydzień I: Jak wyglądał świat przed milionami lat
Tydzień II: Idzie zima ze śniegiem
Tydzień III:  Zima i zwierzęta
Tydzień IV:  Idą święta

Cele główne:

 • poznanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów
 • poszerzenie wiadomości na temat zwyczajów i obrzędów andrzejkowych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • poszerzanie wiadomości o produktach z chemicznej obróbki węgla kamiennego
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • poszerzanie wiadomości na temat zawodu górnika
 • zapoznanie z pierwszymi oznakami nowej pory roku ,,Zimy”
 • poznanie nazw sportów zimowych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i porządkowych
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poznanie nazw ptaków zimujących w Polsce
 • utrwalenie nazw zwierząt leśnych
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • utrwalenie charakterystycznych cech figur geometrycznych
 • poszerzenie wiadomości na temat tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • utrwalanie swojego adresu zamieszkania
 • składanie formy przestrzennej według instrukcji
Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu listopadzie w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

25.11.2020  Dzień Pluszowego Misia
30.11.2020  Andrzejki  

Tydzień I: Moja ojczyzna
Tydzień II: Mój dom
Tydzień III: Moje prawa i obowiązki
Tydzień IV:  Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Cele główne:

 • kształtowanie polskiej tożsamości
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • przypomnienie symboli narodowych: flaga, godło, hymn
 • zapoznanie z mapą Polski
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • poznanie Legendy o Warsie i Sawie
 • utrwalanie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania
 • wyrabianie poczucia świadomości ruchu
 • rozwijanie mowy
 • poszerzanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • uświadamianie dzieciom ich praw
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka
 • poszerzanie mowy na temat praw i obowiązków
 • poznanie cech trójkąta
 • rozwijanie umiejętności szeregowania
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • opisywanie charakterystycznych cech i ról zawodów strażak, policjant, lekarz, ratownik medyczny itp.
 • uwrażliwienie dzieci na sytuację, które nie sprzyjają bezpieczeństwu
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby
 • zachęcanie do dbania o zęby
Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu październiku w grupie Księżniczki i Rycerze

 Ważne wydarzenia w grupie
20.10.2020  Upamiętnienie osób rozstrzelanych na Pl. 20 Października w Mosinie (zapalenie zniczy przed pomnikiem )

Tydzień I: Idzie jesień przez …ogród, sad
Tydzień II: Idzie jesień… do zwierząt
Tydzień III: W moim domu nie nudzi się nikomu
Tydzień IV:  Idzie jesień z deszczem
Tydzień V: Co z czego otrzymujemy

 Cele główne:

 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej
 • poznawanie cech kwadratu
 • poznawanie sposobów przygotowywania warzyw i owoców na zimę
 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów
 • poszerzanie wiadomości na temat rodziny
 • podawanie cech rodziców
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały
 • poznanie pogody pojawiającej się późną jesienią
 • poznanie kolorów tęczy
 • poznanie zjawisk przyrodniczych
 • rozwijanie umiejętności liczenia, układania rytmów
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • poznanie dawnych zawodów
 • orientowanie się w schemacie ciała drugiego człowieka
 • rozwijanie szybkości i zwinności
 • poznanie sposobu otrzymywania sera, papieru, mąki, pochodzenia wełny
Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Założenia dydaktyczno- wychowawcze w miesiącu wrześniu w grupie Księżniczki i Rycerze

Ważne wydarzenia w grupie

01.09.2020  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
18.09.2020  Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”
21.09.2020  Dzień Przedszkolaka
30.09.2020  Dzień Chłopaka

Tydzień I: To jestem ja
Tydzień II: Moja grupa
Tydzień III Moja droga do przedszkola
Tydzień IV Idzie jesień przez las, park

Cele główne:

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, wiek, kolor oczu, kolor włosów
 • dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, akceptowanie ich
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa
 • nazywanie części ciała
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie i rozumienie zasadności ich przestrzeganie,
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur,
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby
 • poznanie zasad ruchu drogowego (poznanie sygnalizacji świetlnej, wybranych znaków drogowych)
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie mowy
 • poznanie przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych
 • poznanie oznak nowej pory roku ,,Jesieni”
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych
 • rozwijanie sprawności manualnych
Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE  W  MIESIĄCU MARCU

WAŻNE WYDARZENIA W GRUPIE

03.03.2020 – Turniej Sportowy „On najmłodszych lat w sportowy świat”

10.03.2020 – Teatr Cienie „Latarenka” przedstawienie „Wesoła chatynka”

TAK PRACUJE GRUPA KSIĘŻNICZEK I RYCERZY  W MARCU

Cele główne:

 • Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi
 • Utrwalenie wyglądu lwa
 • Zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym – żyrafą
 • Poznawanie zachowania się wybranych zwierząt
 • Określanie tempa poruszania się zwierząt
 • Poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie
 • Zapoznanie z pojęciem gaz
 • Przybliżenie wiadomości o życiu mrówek
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobyty na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć
 • Rytmiczny podział słów na sylaby
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
 • Rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i  przyborów
 • Kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci (takich jak: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi (rodzeństwem), zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych)
 •  Rozwijanie logicznego myślenia.

Tydzień I    Zwierzęta z dżungli i sawanny

Tydzień II   Zwierzęta naszych pól i lasów

Tydzień III Kącik inspiracji – materiały dydaktyczne do wykorzystania przez Rodziców w domu

Tydzień IV – Edukacja zdalna – realizacja projektu edukacyjnego  DOMOWE WYZWANIA BAZGROŁKÓW czyli rodzinny projekt działań edukacyjnych

Informacja dla rodziców Starszaków
Informacja dla rodziców Starszaków

Dnia 3 marca (wtorek), dzieci wezmą udział w Turnieju Sportowym. Bardzo prosimy, aby w tym dniu przygotować dla dziecka:

 • koszulkę na krótki rękaw w kolorze białym
 • krótkie spodenki w ciemnym kolorze
 • obuwie sportowe na halę

W tym dniu śniadanie o godz. 8:00

Serdecznie dziękujemy.

Skip to content