Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców
Przewodniczący

p. Przemysław Piotrowski

Skarbnik

p. Michał Skrzypczak

Sekretarz

p. Barbara Lossy

 

Do pobrania
Dokument zapisany jest w formacie PDF – do jego prawidłowego odczytu polecamy darmowy program Adobe Reader w najnowszej wersji dostępnej pod adresem http://get.adobe.com/reader/