Rozkład dnia

Rozkład dnia Maluchów
6:00-8:00 Zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach
8:00-8:15 Zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy poranne, ćwiczenia ruchowe
8:15-9:00 Śniadanie, czynności samoobsługowe
9:00-9:15 Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9:15-10:00 Zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zajęcia dodatkowe (j. angielski, rytmika, zabawy logopedyczne)
10:00-10:45 Zajęcia z dzieckiem zdolnym lub kompensacyjno-wyrównawcze, praca w małych zespołach, zabawy paluszkowe, ćwiczenia ortofoniczne
10:45-12:00 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze
12:00-13:00 Obiad, czynności samoobsługowe, przygotowanie do leżakowania
13:00-14:15 Leżakowanie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie bajek, czynności samoobsługowe
14:15-14:45 Podwieczorek, czynności samoobsługowe
14:45-16:00 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zajęcia z dzieckiem zdolnym lub kompensacyjno–wyrównawcze
Rozkład dnia Średniaków
7:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, aktywność w wybranych sferach oraz praca indywidualna
8:00-8:15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
8:15-8:30 Czynności higieniczno-porządkowe
8:30-9:00 Śniadanie
9:00-9:45 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9:45-10:45 Zajęcia dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna z dziećmi. Zajęcia dodatkowe
10:45-11:45 Aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze
11:45-12:00 Czynności higieniczno-porządkowe
12:00-12:30 Obiad
12:30-13:00 Relaks poobiedni: słuchanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, dziecięce masażyki
13:00-14:00 Zajęcia dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna z dziećmi. Zajęcia dodatkowe
14:00-14:15 Czynności higieniczno-porządkowe
14:15-14:45 Podwieczorek
14:45-16:00 Zabawy dowolne dzieci, aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym, indywidualna praca z dziećmi
16:00-17:00 Rozchodzenie się dzieci w grupach łączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym, indywidualna praca z dziećmi
Rozkład dnia Starszaków
7:30-8:00 Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
8:00-8:15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
8:15-8:30 Czynności higieniczno-porządkowe
8:30-9:00 Śniadanie
9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10:00-10:45 Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna z dziećmi
10:45-11:45 Aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze
11:45-12:00 Czynności higieniczno-porządkowe
12:00-12:30 Obiad
12:30-13:30 Zabawy wg zainteresowań dzieci – wybrane formy aktywności, ćwiczenia utrwalające wiadomości, zabawy badawcze, praca indywidualna z dziećmi, zajęcia dodatkowe
13:30-14:00 Spacery, obserwacje przyrodnicze
14:00-14:15 Czynności higieniczno-porządkowe
14:15-14:45 Podwieczorek
14:45-15:30 Zabawy dowolne dzieci, aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym, indywidualna praca z dziećmi