Przedszkole nr 4 "Bajkowy Domek" w Mosinie

Kategoria: Elfy i Krasnale

Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Tak pracuje grupa ,,Elfów i Krasnali” w listopadzie    

Ważne wydarzenia w grupie

05.11.2021- Dzień Postaci z Bajek
08-17.11.2021 -Zbiórka dla Fundacji Mam Marzenie z okazji Dnia Pluszowego Misia
10.11.2021– Udział w wydarzeniu ,,Szkoła do hymnu”
10.11.2021- Oglądanie koncertu online pt. ,,Święto Niepodległości”
15.11.2021
Dzień zdrowego śniadania
22.11.2021
Dzień Kredki
25.11.2021
Dzień Pluszowego Misia
30.11.2021
Andrzejki

Tydzień I:    Mój dom
Tydzień II:  Polska moja ojczyzna
Tydzień III:  Moje zdrowie i bezpieczeństwo
Tydzień IV:  Moje prawa i obowiązki

Założenia dydaktyczno- wychowawcze

 • rozwijanie mowy
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
 • wzbogacanie słownictwa
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie intuicji geometrycznej
 • odróżnianie rzeczywistości od fikcji ( opowieści realnych i bajkowych, baśniowych)
 • rozwijanie zainteresowań dzieci bajkami oraz baśniami
 • stwarzanie okazji do samodzielnej i twórczej ekspresji (muzycznej, ruchowej)
 • rozpoznawanie postaci z wybranych bajek
 • kształtowanie polskiej tożsamości
 • zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn
 • zapoznanie z nazwą miejscowości
 • rozwijanie intuicji geometrycznej
 • rozwijanie wypowiedzi słownych
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie
 • utrwalenie znajomości numeru alarmowego 112
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • utrwalanie wiedzy dotyczącej dbania o zdrowie
 • propagowanie zdrowego żywienia
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • rozwijanie empatii
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poszerzanie doświadczeń sensorycznych
 • poznawanie praw i obowiązków dziecka
 • utrwalanie znajomości praw dziecka
Założenia dydaktyczno-wychowawcze październik

Tak pracuje grupa ,,Elfów i Krasnali” w październiku

Ważne wydarzenia w grupie

01.10.2021 – Międzynarodowy Dzień Muzyki
04.10.2021 – Dzień Uśmiechu
11.10.2021 – Międzynarodowy Dzień Dziewczynki
13.10.2021 – Pasowanie na Przedszkolaka
Od 11-25.10.2021 – Konkurs plastyczny „Pani Jesień”

Tydzień I: Idzie jesień …. Do zwierząt
Tydzień II:  Idzie jesień….z deszczem
Tydzień III:  Co z czego otrzymujemy
Tydzień IV: Moja rodzina

Założenia dydaktyczno- wychowawcze

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie pamięci
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie czynności manualnych
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy
 • poszerzenie wiedzy na temat wybranych zwierząt leśnych
 • ustalenie okoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie
 • poznawanie roli wody w przyrodzie
 • pobudzenie ciekawości badawczej
 • utrwalanie pojęć: duży, mały
 • zapoznanie dzieci z sposobem pieczenia chleba
 • zapoznanie z zawodem piekarza
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych przez malowanie na mące
 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną
 • poznanie instrumentu perkusyjnego – kołatki
 • rozwijanie świadomości własnego ciała
 • przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych
Założenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

Tak pracuje grupa ,,Elfów i Krasnali” we wrześniu

Ważne wydarzenia w grupie

01.09.2021 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
15.09.2021 – Dzień Kropki
17.09.2021 – Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata”
 20.09.2021– Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
27.09.2021 – Święto Pieczonego Ziemniaka
30.09.2021 – Dzień Chłopaka

Tydzień I: To jestem ja
Tydzień II: Moja grupa
Tydzień III: Moja droga do przedszkola
Tydzień IV: Idzie jesień…przez las,  park
Tydzień V:  Idzie jesień przez…. ogród, sad

Założenia dydaktyczno- wychowawcze

 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • poznanie imion i nazwisk dzieci z grupy
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • wdrażanie do współdziałania w małych grupach dzieci
 • kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabaw w sali i ogrodzie
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy
 • rozpoznawanie swojego indywidualnego znaczka wśród innych znaczków
 • nazywanie przedmiotów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.) i ich kolorów
 • porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów ze względu na przynależność:, kształtowanie pojęć określających położenie przedmiotów w przestrzeni
 • zapoznanie się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 • zaznajomienie z numerami alarmowymi 997, 998, 999, 112
 • wzbogacenie słownika czynnego
 • kształtowanie świadomości matematycznej (zapoznanie z figurą geometryczną- kołem )
 • kształtowanie świadomości ekologicznej
 • rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • układanie ciągu przedmiotów (roślin) w szeregi rytmiczne
 • integrowanie grupy rówieśniczej
 • rozpoznawanie oraz nazywanie wybranych owoców oraz warzyw
 • uświadamianie znaczenia wartości odżywczych owoców oraz warzyw
 • promowanie aktywności dzieci w konkurencjach i zabawach
 • poszerzanie wiadomości na temat ziemniaka podczas obchodów ,,Święta pieczonego ziemniaka”
 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat regionalnego jedzenia  (pyry z gzikiem  – tradycja z  Poznania i okolic)
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w pobliżu  ogniska
 • czerpanie radości podczas wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych
 • poznanie nazw oraz dźwięków wybranych instrumentów
Założenia dydaktyczno-wychowawcze maj

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w maju

Ważne wydarzenia:

21.05.2021 – zajęcia edukacyjne z udziałem zwierząt domowych
27.05.2021 – Występ z okazji Dnia Mamy i Taty – nagranie video (prosimy o odświętny ubiór dla dziecka)

Tydzień I: Moja miejscowość, mój region
Tydzień II: Łąka w maju
Tydzień III: Bliżej pieska – projekt edukacyjny
Tydzień IV: Święto rodziców

Cele główne:

 • Zapoznanie z nazwą miejscowości i charakterystycznymi miejscami w Mosinie
 • Poznanie symboli miejscowości (flaga, herb)
 • Nauka adresu przedszkola
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące
 • Zapoznanie z roślinnością łąki
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie wiedzy przyrodniczej
 • Porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność
 • Poznanie gatunków zwierząt domowych
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta hodowane w domu
 • Wzmacnianie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami
 • Poznawanie zawodów rodziców
 • kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie
 • Utrwalanie umiejętności liczenia.
Założenia dydaktyczno-wychowawcze kwiecień

Tak pracuje grupa Elfów i Krasnali w kwietniu

Ważne wydarzenia w grupie:

2.04.2021  Koncert online Szarpidruty Klub Małego Muzyka
19.04.-28.04.2021- Konkurs ekologiczny ,,Jak być Eko- czyli co mogę zrobić by dbać o ziemię”
22.04.2021 – Dzień Ziemi – sadzenie drzewa w ogrodzie przedszkolnym 

Tydzień I: Edukacja zdalna- realizacja tematu Święta Wielkanocne
Tydzień II: Edukacja zdalna – realizacja tematu Powroty ptaków
Tydzień III: Edukacja zdalna – realizacja tematu Wiosna na wsi
Tydzień IV: Projekt Ekokulturalne przedszkole
Tydzień V: Polska to moja ojczyzna

Cele główne:

 • Poznanie zwyczajów wielkanocnych
 • Poznanie różnych pisanek
 • Zapoznanie z ciekawostkami na temat jajka
 • Budzenie zainteresowaniem eksperymentami
 • Poznanie nazw ptaków powracających wiosną
 • Poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Poznanie produktów otrzymanych od zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Kształtowanie postaw proekologicznych
 • Zakładanie uprawy cebuli
 • Wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin, ptaków i zwierząt
 • Zachęcanie do dbania o swoje najbliższe środowisko
 • Wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę
 • Rozwijanie umiejętności współpracy z kolegami i koleżankami, pracy grupowej
 • Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • Kształtowanie tożsamości narodowej
 • Zapoznanie z wyglądem mapy Polski
 • Utrwalenie symboli narodowych: godła, flagi, hymnu
 • Zapoznanie z legendą „Wars i Sawa”
Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Tak pracuje grupa „Elfów i krasnali” w marcu

Ważne wydarzenia w grupie

16.03.2021 – Pasowanie na przedszkolaka
22.03.2021 – Powitanie wiosny
31.03.2021 – Śniadanie wielkanocne, szukanie zajączka

Tydzień I: Zwierzęta z dżungli i sawanny
Tydzień II: Zwierzęta naszych pól i lasów
Tydzień III: Marcowa pogoda
Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie

Cele główne:

 • poznanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych
 • wzbogacanie wiadomości na temat krokodyli, żyraf
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt leśnych
 • wzbogacanie wiadomości na temat pogody i zjawisk atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bocian), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)
 • poznanie oznak nadchodzącej wiosny
 • poznanie i kultywowanie zwyczajów oraz obrzędów ludowych (obrzęd topienia marzanny)
 • rozwijanie umiejętności szeregowania
 • rozwijanie kompetencji matematycznych – utrwalenie pojęć: duży-mały
 • kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
Założenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Tak pracuje grupa „Elfów i krasnali” w lutym

Tydzień I: Muzyka wokół nas
Tydzień II: Poznajemy zawody
Tydzień III: Baśnie, bajki, bajeczki
Tydzień IV: Poznajemy kosmos

Cele główne:

 • rozwijanie poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej
 • zapoznanie z instrumentami: grzechotka, kołatka, bębenek, trójkąt, tamburyn
 • tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
 • próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach
 • rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np. wybranych zwierząt, pojazdów
 • poznanie różnego typu zawodów
 • zapoznanie z korzyściami i zagrożeniami  związanymi  z Internetem w ramach obchodów ,,Dnia Bezpiecznego Internetu”
 • utrwalenie znajomości numerów alarmowych
 • poznawanie literatury dziecięcej
 • poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, słuchanie ciekawostek na ich temat
 • poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma
 • kształtowanie umiejętności matematycznych (segregowanie, układanie do pary)

 

 

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze styczeń

Tak pracuje grupa „Elfów i krasnali” w styczniu

Ważne wydarzenia w grupie:

4.01.- 15.02  Ferie zimowe (Przedszkole pełni dyżur)
27.01.2021   Przygotowanie nagrania z okazji Dnia Babci i Dziadka (prosimy o odświętny strój dla dzieci)
04.02.2021   Balik karnawałowy (prosimy o przebranie dla dziecka)

Tydzień I:   (Ferie zimowe) „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. I
Tydzień II:  (Ferie zimowe) „Zimowe zadania bez nudy”- projekt edukacyjny z elementami metody Kodowanie na dywanie na podstawie propozycji o tym samym tytule wg Anny Świć cz. II
Tydzień III:   Babcia i dziadek
Tydzień IV:   Mijają dni, miesiące, lata…

 • Rozwijanie umiejętności rozkodowywania informacji
 • Rozwijanie więzi z rodziną
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5, z zastosowaniem liczebników głównych
 • Kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych
 • Przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka (śpiew piosenek, recytacja wierszy oraz taniec).
 • Przygotowywanie upominków dla babć i dziadków
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy
 • Nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc
 • Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w grudniu

Ważne wydarzenia w grupie

04.12.2020  Mikołaj w grupie
18.12.2020  Wigilia i Gwiazdor w przedszkolu

Tydzień I: Zwierzęta przygotowują się do zimy
Tydzień II: Idzie zima ze śniegiem
Tydzień III-IV: Idą święta

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • poznanie zwyczaju wróżb andrzejkowych
 • poznawanie sposobów pomagania ptakom
 • poznawanie wyglądu wybranych ptaków
 • rozwijanie motoryki małej
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.)
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)
 • wzbogacenie wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
Założenia dydaktyczno-wychowawcze listopad

Tak pracuje grupa „Elfów i Krasnali” w listopadzie

Ważne wydarzenia w grupie

25.11.2020  Dzień Pluszowego Misia
30.11.2020  Wróżby andrzejkowe

Tydzień I: Polska moja ojczyzna
Tydzień II: Mój dom
Tydzień III: Moje prawa i obowiązki
Tydzień IV: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie polskiej tożsamości,
 • zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn,
 • zapoznanie z nazwą miejscowości,
 • rozwijanie intuicji geometrycznej,
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu,
 • poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków,
 • poznawanie praw i obowiązków dziecka,
 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności szeregowania,
 • rozwijanie postawy prozdrowotnej.
Skip to content