Rozkład dnia

Rozkład dnia Maluchów
7:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, konstrukcyjne, tematyczne, aktywność w wybranych sferach oraz praca indywidualna
8:00-8:15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
8:15-8:30 Czynności higieniczno-porządkowe
8:30-9:00 Śniadanie
9:00-9:15 Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9:15-10:45 Zajęcia dowolne zgodne z zainteresowania dzieci. Praca indywidualna z dziećmi. Zajęcia dodatkowe.
10:45-11:45 Aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze.
11:45-12:00 Czynności higieniczno-porządkowe
12:00-12:30 Obiad
12:30-13:00 Relaks poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej, masażyki
12:00-14:00 Zajęcia dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna z dziećmi. Zajęcia dodatkowe.
14:00-14:15 Czynności higieniczno-porządkowe
14:50-14:45 Podwieczorek
14:45-15:30 Zabawy dowolne dzieci, aktywności ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, indywidualna praca z dziećmi.
Rozkład dnia Średniaków
7:30-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci: konstrukcyjne, tematyczne, aktywność w wybranych sferach oraz praca indywidualna
8:00-8:15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
8:15-8:30 Czynności higieniczno-porządkowe
8:30-9:00 Śniadanie
9:00-9:15 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9:15-10:45 Zajęcia dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna z dziećmi. Zajęcia dodatkowe
10:45-11:45 Aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze
11:45-12:00 Czynności higieniczno-porządkowe
12:00-12:30 Obiad
12:30-13:00 Relaks poobiedni: słuchanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, dziecięce masażyki
13:00-14:00 Zajęcia dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna z dziećmi. Zajęcia dodatkowe
14:00-14:15 Czynności higieniczno-porządkowe
14:15-14:45 Podwieczorek
16:00-17:00 Rozchodzenie się dzieci w grupach łączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym, indywidualna praca z dziećmi
Rozkład dnia Starszaków
6:00-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, konstrukcyjne, tematyczne.Aktywność w wybranych sferach oraz praca indywidualna.
8:00-8:15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
8:15-8:30 Czynności higieniczno-porządkowe
8:30-9:00 Śniadanie
9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10:00-10:45 Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia dodatkowe. Praca indywidualna z dziećmi
10:45-11:45 Aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze
11:45-12:00 Czynności higieniczno-porządkowe
12:00-12:30 Obiad
12:30-13:30 Zabawy wg zainteresowań dzieci – wybrane formy aktywności, ćwiczenia utrwalające wiadomości, zabawy badawcze, praca indywidualna z dziećmi, zajęcia dodatkowe
13:30-14:00 Spacery, obserwacje przyrodnicze
14:00-14:15 Czynności higieniczno-porządkowe
14:15-14:45 Podwieczorek
14:45-16:00 Zabawy dowolne dzieci, aktywność ruchowa w ogrodzie przedszkolnym, indywidualna praca z dziećmi, zajęcia dodatkowe
Skip to content