Obrazki

Niech żyją wakacje !!!
Niech żyją wakacje !!!
Dyżur wakacyjny
Harmonogram dyżuru wakacyjnego w poszczególnych placówkach gminnych. Zapisów prosimy dokonywać do 13 czerwca poprzez wiadomość elektroniczną lub bezpośrednio u wychowawcy (kartka z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwa przedszkola z wypisanymi terminami dyżurów).
1-22.07. – Przedszkole w Krośnie
18.07.-5.08. – Przedszkole nr 2 w Mosinie
1.08.-19.08. – Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie
15.08.-31.08. – Przedszkole nr 4 w Mosinie
Życzenia wielkanocne
Życzenia wielkanocne
Założenia dydaktyczno-wychowawcze kwicień

Ważne wydarzenia w grupie „Księżniczki i Rycerze” w kwietniu:

12.04.2022 – Wielkanocne śniadanie
12.04.2022 – Przedstawienie „Wielkanocne Alleluja”
21.04.2022 – Dzień Ziemi

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Wielkanoc – świąteczne przygotowania

 • poznawanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
 • przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu na konkretach
 • poznawanie różnego rodzaju pisanek
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • poznawanie budowy i właściwości jajka
 • zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek

Tydzień II: Wiosna na wsi

 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności stosowania różnego metrum podczas rytmizowania tekstu
 • poznawanie nowej techniki plastycznej
 • poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt z wiejskiego podwórka
 • utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka
 • poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowania
 • praca w 3-4 osobowych zespołach, doskonalenie współpracy w grupie

Tydzień III: Kubusiowi Przyjaciele Natury – dbamy o przyrodę

 • rozwijanie sprawności manualnych
 • zachęcanie do segregowania śmieci
 • zakładanie hodowli roślin według instrukcji rysunkowej
 • zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko
 • wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę
 • rozwijanie mowy
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej

Tydzień IV: Polska – moja ojczyzna

 • poznawanie historii powstania Warszawy
 • utrwalenie symboli narodowych Polski
 • rozwijanie aktywności twórczej
 • poznawanie polskiej waluty, odróżnianie monet od banknotów
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • zapoznanie z wyglądem mapy Polski
 • doskonalenie współpracy w grupie 3-4 osobowe zespoły
Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Rodzice!

Rodzice dzieci ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, wypełniają wniosek w systemie rekrutacji elektronicznej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/default.aspx, który będzie aktywny od 10 marca od godz. 8:00. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola zakończy się 28 marca o godz. 13:00.

Pod podanym linkiem znajdą państwo film instruktarzowy Rekrutacja do przedszkola w 5 krokach:
https://www.youtube.com/watch?v=4VvWy0E4dYU

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, rodzice drukują go wraz z załącznikami i podpisany składają w przedszkolu pierwszego wyboru. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do innego przedszkola/ szkoły. Dzieci, które w tym roku już są przedszkolakami i od września 2021 pozostają w tej samej placówce, nie biorą udziału w rekrutacji.

Na stronie internetowej przedszkola w zakładce Oferta podtytuł Rekrutacja uzyskają Państwo informacje dotyczące Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

z poważaniem
Zuzanna Tylska
Dyrektor Przedszkola nr 4 „Bajkowy Domek” w Mosinie

Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Ważne wydarzenia w grupie „Księżniczki i Rycerze” w marcu:

07.03.2022 – Wielkanocna sesja fotograficzna
21.03.2022 – Pierwszy Dzień Wiosny
21-30.03.2022 – Konkurs plastyczny „Witaj Wiosenko”
24.03 – 08.04.2022 – Konkurs wokalno – recytatorski „Dziecięce talenty”

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

Tydzień I: Czyste powietrze wokół nas – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

 • kształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • zwiększenie wiedzy dzieci na temat szkodliwości palenia papierosów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym

Tydzień II: Zwierzęta naszych pól i lasów

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie
 • przybliżanie wiadomości o życiu mrówek
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie umiejętności wokalnych

Tydzień III: Marcowa pogoda

 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia
 • poznawanie cech kuli
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie
 • zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania
 • obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia
 • utrwalanie nazw dni tygodnia
 • określanie znaczenia wody w życiu człowieka

Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie

 • poznawanie oznak wiosny
 • przeliczanie w zakresie 10
 • poznawanie nazw mieszkańców łąki
 • kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym
 • poznawanie budowy motyla
 • poznawanie przyczyn ochrony roślin
 • zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny

Tydzień V: Powroty ptaków

 • poznawanie nazw ptaków powracających na wiosnę do Polski
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 za pomocą liczmanów
 • utrwalanie cech ptasich na podstawie wilgi
 • budzenie zainteresowania przyrodą
 • zachęcanie do robienia porządków w swoim otoczeniu
Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Tak pracuje grupa ,,Elfów i Krasnali” w marcu 

Ważne wydarzenia w grupie

07.03.2022 – Wielkanocna sesja fotograficzna 
21.03.2022 – Pierwszy Dzień Wiosny
21-30.03.2022 – Konkurs plastyczny ,,Witaj wiosenko”
24.03- 08.04.2022 – Konkurs wokalno- recytatorski ,,Dziecięce talenty”  

Tydzień I:  Zwierzęta z dżungli i sawanny
Tydzień II:  Zwierzęta naszych pól i lasów
Tydzień III:  Marcowa pogoda
Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie
Tydzień V: Wiosną przyroda budzi się do życia

Założenia dydaktyczno- wychowawcze

 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli i na sawannie
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • ilustrowanie ruchem tekstu piosenek
 • rozwijanie sprawności drobnych ruchów rąk
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie pamięci
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • doskonalenie czynności manualnych
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • pobudzanie ciekawości badawczej
 • poznanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu
 • rozwijanie zdolności plastycznych
 • wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną
 • ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania
 • ilustrowanie ruchem tekstu wiosennej piosenki/zabawy
 • utrwalanie nazw kolorów
 • zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej
 • budzenie zainteresowania przyrodą poprzez doświadczenia przyrodnicze
 • nauka współpracy z kolegą/ koleżanką podczas różnych zajęć
 • wzbogacanie wiedzy o ptakach
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • rozwijanie sprawności rąk
 • poznawanie kolorów pochodnych
 • wzbogacanie wiedzy o wiosennych roślinach / kwiatach
 • integrowanie dzieci w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych
Założenia dydaktyczno-wychowawcze marzec

Tak pracuje grupa ,,Wróżek i Czarodziejów”  w marcu 

Ważne wydarzenia w grupie

07.03.2022 – Wielkanocna sesja fotograficzna
21.03.2022 – Pierwszy Dzień Wiosny, Światowy Dzień Zespołu Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki
21-30.03.2022 – Konkurs plastyczny ,,Witaj wiosenko”
24.03- 08.04.2022 – Konkurs wokalno- recytatorski ,,Dziecięce talenty”

Założenia dydaktyczno-wychowawcze:

Tydzień I: Zwierzęta z dżungli i sawanny
Tydzień II: Zwierzęta z naszych pól i lasów
Tydzień III: Marcowa pogoda
Tydzień IV: Wiosenne przebudzenie
Tydzień V: Wiosenne powroty

Cele główne:

 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznanie nowej piosenki,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozpoznawanie i wyrażanie emocji,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
 • rozwijanie sprawności manualnej i orientacji przestrzennej,
 • utrwalanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych,
 • aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek
 • poznanie i kultywowanie zwyczajów oraz obrzędów ludowych (obrzęd topienia marzanny i chodzenia z gaikiem)
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny,
 • kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku,
 • poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu,
 • wzbogacenie wiedzy dotyczącej zwierząt i środowiska, w którym żyją,
 • zwrócenie uwagi na różnice w sposobie poruszania się zwierząt,
 • utrwalanie pojęć: długi, krótki,
 • rozwijanie orientacji w obrębie ciała,
 • przekazywanie wiedzy dotyczącej pogody,
 • zgodne współdziałanie z rówieśnikami,
 • rozwijanie koncentracji,
 • utrwalanie posiadanych wiadomości na temat pór roku,
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów,
 • utrwalanie wybranych kolorów,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków wiosennych kwiatów
 • zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia,
 • rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości dotykowej oraz sprawności manualnej,
 • wzbogacenie wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana,
 • zapoznanie z pierwszymi motylami spotykanymi wiosną,
Pomoc dla obywateli Ukrainy
Pomoc dla obywateli Ukrainy

Drodzy Rodzice! Kochane Przedszkolaki!

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie nasze przedszkole przyłącza się do Akcji Solidarni z Ukrainą. Przez lata naszej wspólnej współpracy niejednokrotnie mogliśmy liczyć na odzew z Państwa strony i pomoc w organizowanych w przedszkolu akcjach. Udowodniliśmy, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ…
Za pośrednictwem e-maili grupowych prześlemy Państwu plakat informacyjny dotyczący zbiórki potrzebnych artykułów na rzecz obywateli Ukrainy.

Poniżej zamieszczamy zakres działań Gminy Mosina www.mosina.pl w celu pomocy uchodźcom:

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Zbieraj baterie i telefony”
Ogólnopolski Program Edukacyjny „Zbieraj baterie i telefony”
Skip to content